Положення про навчання з питань охорони праці працівників та службовців НТУУ “КПІ”

(Розроблено згідно з вимогами типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15)

Додаток 2

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ
для співробітників та службовців НТУУ “КПІ”
Термін навчання 30 годин (трирічний цикл навчання)

ТЕМА 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ”

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці.
Основні положення Закону України “Про охорону праці”.
Права працівників на охорону праці під час роботи в університеті.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.
Служба охорони праці, основні завдання, функціональні обов’язки та права.
Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.
Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці.
Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

ТЕМА 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ

Закон України “Про колективні договори”.
Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу.
Права жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок.
Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори.
Відповідальність за порушення законодавства про працю.

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці.
Психофізичні фактори умов праці та їх вплив на безпеку праці.

Зв’язок людина – машина, ергономічні вимоги.
Алкоголізм і безпека праці.
Методи пропаганди та агітації з охорони праці.
Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.
Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів.
Прилади контролю безпеки умов праці.

ТЕМА 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Закон України “Про пожежну безпеку”. Правила пожежної безпеки.
Порядок організації і роботи добровільної пожежної дружини. Обов’язки членів добровільної пожежної дружини. Пільги та заохочення встановлені для них.
Основні вимоги пожежної безпеки.
Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.
Призначення та місцезнаходження на об’єкті засобів пожежегасіння.
Правила використовування вогнегасник засобів.
Дії працівників при виявленні на території об’єкту задимлення, загорання або пожежі.
Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону.
Гасіння пожежі наявними на об’єкті засобами пожежегасіння.
Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів.

ТЕМА 5. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти.
Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електричного струму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.
Заземлення та занулення електроустановок.
Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами.

ТЕМА 6. ГІГІЄНА ПРАЦІ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

Поняття гігієни праці та виробничої санітарії.
Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища.
Засоби індивідуального та колективного захисту працівників.
Вибір засобів колективного та індивідуального захисту.
Основні шкідливі виробничі фактори характерні для даного виробництва, джерела їх утворення.
Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень.
Додержання норм піднімання і переміщення важких речей.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Медичні огляди – попередні та періодичні, поняття медоглядів.

ТЕМА 7. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ В РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги.
Способи реанімації. Штучне дихання способом “з рота в рот” чи “з рота в ніс”. Непрямий масаж серця.
Види електротравм.
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, розтягнені зв’язок, пораненнях, переломах, при ушкодженні хребта та кісток тазу.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей.

ТЕМА 8. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Іонізуюче випромінювання. Види іонізуючих випромінювань. Взаємодія рентгенівського, гама-, бета-, альфа-випромінювання з речовиною. Радіонукліди.
Ізотопи. Зовнішнє та внутрішнє опромінювання. Природний та техногенний фон випромінювання. Методи захисту від випромінювання. Індивідуальні засоби захисту від випромінювання. Основні принципи радіаційної безпеки.
Засоби індивідуального захисту та особистої гігієни при роботі з радіоактивними речовинами в відкритому вигляді.
Засоби індивідуального захисту та особистої гігієни при роботі з закритими джерелами радіоактивності. Засоби безпеки при роботі з закритими джерелами радіоактивності. Види
радіоактивного контролю при проведенні робіт з використанням закритих джерел радіоактивності.
Вимоги до розміщення рентгенівського устаткування. Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень для роботи з джерелами рентгенівського випромінювання.
Підготовка робочого місця персоналу, який обслуговує рентгенівські установки. Вимоги до персоналу що працює на рентгенівських установках. Льготи працівникам що працюють на рентгенівських установках.

ТЕМА 9. БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Основні положення Закону України “Про дорожній рух”.
Реєстрація та облік транспортних засобів.
Дорожні знаки, їх значення в організації безпеки дорожнього руху, класифікація.
Дорожня розмітка та її характеристики.

ТЕМА 10. СПЕЦІАЛЬНА ТЕМАТИКА ПО ПРОФІЛЮ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Додаток 3

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ для співробітників та службовців НТУУ “КПІ” які працюють на роботах з підвищенною небезпекою
Термін навчання 20 годин (річний цикл навчання)

ТЕМА 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ”

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці.
Основні положення Закону України “Про охорону праці”.
Права працівників на охорону праці під час роботи в університеті.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.
Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці.

ТЕМА 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ

Закон України “Про колективні договори”.
Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу.
Права жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок.

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці.
Алкоголізм і безпека праці.
Методи пропаганди та агітації з охорони праці.
Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.

ТЕМА 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Закон України “Про пожежну безпеку”. Правила пожежної безпеки.
Основні вимоги пожежної безпеки.
Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.
Призначення та місцезнаходження на об’єкті засобів пожежегасіння.
Правила використовування вогнегасник засобів.
Дії працівників при виявленні на території об’єкту задимлення, загорання або пожежі.
Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону.
Гасіння пожежі наявними на об’єкті засобами пожежегасіння.

ТЕМА 5. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти.
Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електричного струму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.
Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами.

ТЕМА 6. ГІГІЄНА ПРАЦІ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

Поняття гігієни праці та виробничої санітарії.
Засоби індивідуального та колективного захисту працівників.
Основні шкідливі виробничі фактори характерні для даного виробництва, джерела їх утворення.
Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень.
Додержання норм піднімання і переміщення важких речей.
Медичні огляди – попередні та періодичні, поняття медоглядів.

ТЕМА 7. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ В РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги.
Способи реанімації. Штучне дихання способом “з рота в рот” чи “з рота в ніс”. Непрямий масаж серця.
Види електротравм.
Перша допомога при ударах, вивихах, розтягнені зв’язок, пораненнях, переломах, при ушкодженні хребта та кісток тазу.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей.

ТЕМА 8. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Іонізуюче випромінювання. Види іонізуючих випромінювань.
Ізотопи. Зовнішнє та внутрішнє опромінювання. Природний та техногенний фон випромінювання. Методи захисту від випромінювання. Індивідуальні засоби захисту від випромінювання. Основні принципи радіаційної безпеки.
Засоби індивідуального захисту та особистої гігієни при роботі з радіоактивними речовинами в відкритому вигляді.

ТЕМА 9. БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Основні положення Закону України “Про дорожній рух”.
Реєстрація та облік транспортних засобів.
Дорожні знаки, їх значення в організації безпеки дорожнього руху, класифікація.
Дорожня розмітка та її характеристики.

ТЕМА 10. СПЕЦІАЛЬНА ТЕМАТИКА ПО ПРОФІЛЮ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України
2. Закон України “Про охорону праці”
3. Кодекс законів про працю України
4. Закон України “Про пожежну безпеку”
5. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”
6. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”
7. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
8. Закон України “Про дорожній рух”
9. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.