Положення про майновий комплекс НТУУ”КПІ" || НАКАЗ №1-30 || 10.03.05 || Додаток 24

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
Майновий комплекс університету являє собою сукупність усіх видів основних активів, матеріальних засобів та земельних ділянок, що забезпечують виконання статутної діяльності університету.
Розпорядником майнового комплексу університету у відповідності із Статутом НТУУ “КПІ” є ректор.
З метою забезпечення ефективного використання матеріальної бази університету ректор може делегувати керівникам підрозділів частину своїх повноважень щодо управління майном, яке передане університету у постійне користування.
Такі дії оформляються наказом по університету та відповідними дорученнями на основі форм обліку, представлених в таблицях (додаються).

2. Майновий комплекс університету
Майновий комплекс університету включає в себе:
– навчальні корпуси;
– студентські гуртожитки;
– адміністративно-побутові будівлі та споруди;
– будівлі та споруди соціальної сфери;
– обладнання та інші матеріальні цінності, що знаходяться на балансі університету і використовуються для забезпечення навчального процесу, наукової діяльності, нормальних побутових умов, виконання соціальних завдань;
– інженерні мережі і системи, що знаходяться на балансі університету;
– земельні ділянки, що передані університету у постійне користування для забезпечення експлуатації та обслуговування навчально-наукових, адміністративних і господарських будівель та споруд;
– житлові будинки, що знаходяться на балансі університету.

3. Майновий комплекс факультету (інституту)
Майновий комплекс факультету (інституту) включає в себе:
– закріплені наказом по університету навчальні, наукові та допоміжні площі навчальних корпусів із внутрішніми інженерними мережами;
– частину гуртожитків, де проживають студенти підрозділів;
– матеріали, обладнання та інші матеріальні цінності, що призначені для забезпечення навчальної, наукової та господарської діяльності;
– частину території, переданої університету у постійне землекористування для забезпечення експлуатації і обслуговування навчально-наукових, адміністративних і господарських будівель і споруд, в тому числі частину паркової зони.

4. Порядок управління майновим комплексом, закріпленим за підрозділами
Управління майновим комплексом є складовою частиною статутної діяльності факультетів і інститутів, що пов’язана з підготовкою кадрів, науковою та господарською діяльністю, і включає в себе наступні дії:
– підтримання в належному експлуатаційному стані аудиторій, лабораторій і допоміжних приміщень, призначених для забезпечення навчального процесу, наукової та господарської діяльності, а також частини площі гуртожитків, де проживають студенти підрозділу;
– проведення поточних ремонтів у закріплених приміщеннях навчальних корпусів і студентських гуртожитків за рахунок коштів підрозділу;
– розробку і здійснення заходів щодо збереження матеріальної бази університету;
– підтримання в належному стані закріпленої за підрозділом території університету;
– оперативне керування допоміжним персоналом, що забезпечує нормальну експлуатацію навчального корпусу або студентського гуртожитку.
У навчальних корпусах, де розміщені підрозділи декількох факультетів (інститутів), функції координації роботи служби експлуатації корпусу і гуртожитку покладаються на голову Ради деканів або голову координаційної Ради.
В разі необхідності проведення капітальних ремонтів або реконструкції на закріплених за підрозділами об’єктах, як то капітальні ремонти покрівлі, фасаду корпусу, інженерних мереж, потокових аудиторій, санітарних вузлів, перепланування приміщень, роботи по благоустрою території та інше, керівники підрозділів своєчасно подають до ректорату університету відповідні заявки для виконання їх за рахунок централізованих асигнувань.
...

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.