Положення про архітектурно-проектну технічну раду НТУУ"КПІ” || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 19

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
1.1. Архітектурно-проектна технічна рада НТУУ "КПІ" (далі – Рада) створюється наказом ректора університету з метою упорядкування питань щодо розгляду і попереднього погодження проектної документації на будівництво і ремонт об'єктів та благоустрою території університету, попередження випадків стихійного перепланування існуючих приміщень, складання необґрунтованих завдань на проектування нових об'єктів, або на ремонт існуючих, а також підвищення вимог щодо якості та збереження проектно-кошторисної документації, виконаної проектними організаціями та підрозділами університету для будівництва, реконструкції або капітального ремонту об'єктів матеріально-технічної бази університету.
1.2. Усі зміни в майновому комплексі університету, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтно-будівельними роботами, встановленням малих споруд, благоустроєм території мають узгоджуватись з архітектурно-проектною технічною Радою і затверджуватися ректором (проректором) університету.
1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом університету, цим Положенням, а також іншими нормативними актами.

2. Основні завдання Ради
2.1. Рада виконує наступні функції:
– розгляд, погодження та направлення на затвердження передпроектних пропозицій усіх технічних завдань на проектування у відповідності з чинним законодавством;
– розгляд і попереднє погодження проектної документації на стадіях "Ескізний проект", "Проект", "Робочі креслення" на будівництво нових, реконструкцію або капітальний ремонт існуючих об'єктів університету;
– розгляд і погодження пропозицій структурних підрозділів, орендарів та інших користувачів матеріально-технічної бази університету щодо перепланування існуючих приміщень;
– розгляд і погодження пропозицій щодо заходів по благоустрою території, в тому числі паркової зони університету;
– розгляд і погодження проектних пропозицій стосовно виконання робіт по реконструкції і капітальному ремонту баз відпочинку університету;
– розгляд і погодження пропозицій сторонніх організацій щодо розміщення на території університету і окремих об'єктах рекламних щитів, банкоматів та інше;
– здійснює контроль за своєчасною передачею підрозділами університету в архів на постійне зберігання основних розділів проектно-кошторисної документації на існуючі об'єкти, їх капітальний ремонт або реконструкцію, а також на заново побудовані об'єкти, за передачею в архів державних документів про виділення університету земельних ділянок у постійне користування, або закріплення їх на час проектування нових об'єктів, офіційних матеріалів топографічних та геологічних обстежень земельних ділянок університету, матеріалів Бюро технічної інвентаризації, експертних обстежень та інше;
2.2. Рада має право приймати (ухвалювати) рішення щодо питань в межах даного положення і передавати їх на розгляд ректорату університету.

3. Структура Ради
3.1. До складу Ради входять штатні інженерно-технічні співробітники та архітектори університету відповідного фаху.
3.2. Очолює Раду голова – проректор з науково-педагогічної роботи, який відповідає за адміністративно-господарську діяльність та розвиток матеріальної бази університету.
3.3. Голова Ради організовує роботу відповідно до плану.
3.4. Для забезпечення організаційно-аналітичної роботи та діловодства Голова Ради призначає секретаря Ради з числа складу Ради.
3.5. Основною формою роботи Ради є розгляд проектних пропозицій з попереднім обстеженням, при необхідності, відповідних об'єктів з наступним обговоренням і прийняттям рішень на засіданнях, які проводяться в міру необхідності, але не рідше як один раз на тиждень.
3.6. Рішення Ради оформляються протоколами, які підписуються Головою та секретарем Ради.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.