Положення про громадський Огляд - конкурс стану умов і охорони праці в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний університет”

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 10_11_29.doc52.5 КБ

(Розроблено відповідно до Постанови колегії Міністерства освіти і науки України і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 року № 5/11-10 № П-27)

1.МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОГЛЯДУ – КОНКУРСУ

Огляд-конкурс проводиться з метою підвищення уваги керівників структурних підрозділів університету та їх профспілкових організацій до створення належних і безпечних умов праці, навчання відповідно до діючих вимог законодавства України з охорони праці, мобілізації зусиль на профілактику та попередження травматизму як у виробничій так і невиробничій сфері, професійних захворювань, подальший розвиток творчої ініціативи з питань безпеки життєдіяльності.

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ – КОНКУРСУ

З метою організації і проведення огляду-конкурсу в НТУУ “КПІ” створюється оргкомітет. До складу оргкомітету входять представники адміністрації та профкому університету.
Для оперативного керівництва, координації на етапах огляду-конкурсу і узагальнення його результатів в університеті створюється оглядова комісія до складу якої входять представники профкому НТУУ “КПІ” та фахівці з питань безпечної життєдіяльності.
Склад оргкомітету та оглядової комісії затверджується відповідним наказом ректора університету.
На факультетах, інститутах, наукових та інших структурних підрозділах оглядові комісії створюються з представників профспілкових організацій, відповідальних осіб з питань охорони праці та інших спеціалістів. Склад такої комісії очолюється першим заступником керівника та затверджується відповідним розпорядженням. Копії відповідних розпоряджень надаються оглядовій комісії університету для керівництва та взаємодії із структурними підрозділами.
В огляді – конкурсі беруть участь всі структурні підрозділи НТУУ “КПІ”.
Оцінка підготовки підрозділу проводиться за всіма основними параметрами охорони праці згідно з додатком № 1 (Таблиця показників стану умов і охорони праці структурного підрозділу університету).
Перевірку стану умов і охорони праці у підрозділі, який перевіряється, члени оглядової комісії університету здійснюють в складі не менше 3 осіб спільно з членами оглядової комісії цього підрозділу за попереднім погодженням з їх керівництвом та профспілковими організаціями.

3. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОГЛЯДУ – КОНКУРСУ

Результати огляду-конкурсу в підрозділах розглядаються та затверджуються профспілковими організаціями і адміністрацією – на спільних засіданнях.
Матеріали про результати огляду – конкурсу направляються в оглядову комісію університету разом з пропозицією про відзначення окремих підрозділів та спеціалістів, довідкою із показниками виконання ними умов огляду (Акт перевірки).

Організаційна робота щодо підведення підсумків огляду–конкурсу здійснюється Оглядовою комісією університету, яка розглядає надані матеріали.
За необхідністю вивчає стан роботи з охорони праці на місцях та подає мотивовані пропозиції про відзначення колективів, які домоглися найкращих результатів, та окремих співробітників, які приймали активну участь у проведенні конкурсу, для розгляду і затвердження Організаційному комітету.

4.ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОГЛЯДУ – КОНКУРСУ

Колективи структурних підрозділів, які визнані переможцями в огляді –конкурсі , нагороджуються Дипломами, Грамотами, грошовими преміями спільним рішенням адміністрації та профкому НТУУ “КПІ”.
Колективи структурних підрозділів, які не ввійшли в число переможців огляду-конкурсу, але мають високі показники у виконанні його умов, а також домоглися значного поліпшення стану умов і охорони праці, відзначаються Подяками адміністрації та профкому НТУУ “КПІ”.
Спільним рішенням адміністрації та профкому НТУУ “КПІ” виділяється окрема сума коштів на заохочення співробітників структурних підрозділів та активу з охорони праці, які брали участь в огляді–конкурсі та сприяють забезпеченню здорових і безпечних умов праці в університеті.

5. ПІДСУМКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

Підсумки організації огляду-конкурсу, нагородження його переможців проводиться Оргкомітетом спільно з Оглядовою комісією університету за участю запрошених колективів структурних підрозділів в Актовому залі Центру культури і мистецтв.
Оргкомітет спільно з керівництвом ВПІ забезпечує своєчасний друк оголошень щодо підведення підсумків з організації огляду–конкурсу в університеті.

6.НАДАННЯ ПРЕМІЙ ПІДРОЗДІЛАМ – ПЕРЕМОЖЦЯМ
Рішення про розмір преміювання приймається на засіданні профкому НТУУ “КПІ” при підведенні підсумків огляду – конкурсу.
На заохочення керівного складу підрозділу та активу з охорони праці профком НТУУ “КПІ” виділяє 5 тис. грн., які розподіляються:

Місце Назва підрозділу Сума премії (грн.)
1 1500

2 1000

3 500

2000 грн. – на нагородження кращих відповідальних за стан охорони праці в підрозділах

7.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКИМИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ
ПЕРЕМОЖЦІ ОГЛЯДУ – КОНКУРСУ

Переможцями огляду визначаються колективи, які забезпечать:

-Відсутність або зниження виробничого травматизму та профзахворювань.
-Відсутність або зниження травматизму у невиробничій сфері.

-Виконання заходів, передбачених Колдоговором.

-Найбільш повне використання коштів на охорону праці.

-Своєчасне і якісне забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, спецодягом, спец харчуванням.

-Своєчасне і якісне навчання за трирічним циклом та спецнавчання робітників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою.

-Своєчасне і якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці.

-Регулярне і якісне проведення поточного контролю за станом охорони праці.

-Наявність та обладнання кабінетів, куточків з охорони праці.

-Дотримання режиму праці і відпочинку.

-Наявність акта інвентаризації хімічних речовин.

-Організація збереження кислот, лугів та інших отрутохімікатів.

-Наявність по поверхових планів евакуації.

-Наявність протипожежного обладнання, іншого інвентарю згідно з нормами.

-Забезпечення проведення медоглядів працюючих в шкідливих умовах.

-Проведення щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 р.

-Порядок проведення та реєстрації всіх видів інструктажів.

-Наявність акта випробування опору ізоляції електропроводки.

(Повний перелік показників приведений у додатку № 1 )

8.ВИСВІТЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ В “КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІКУ”

Оглядовій комісії університету під час підведення підсумків конкурсу в Актовому залі Центру культури і мистецтв залучати до висвітлення його результатів співробітників редакції “Київський політехнік”.

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
ГРОМАДСЬКОГО ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ СТАНУ УМОВ
І ОХОРОНИ ПРАЦІ НТУУ “КПІ”

Голова оргкомітету - Печеник М.В.- проректор НТУУ “КПІ”
Співголова оргкомітету - Молчанов В.І.- голова профкому НТУУ “КПІ

Члени оргкомітету - Корсаков В.О - заступник голови профкому НТУУ “КПІ”
- Бобін Б.О. – голова комісії з охорони праці профкому - Полторацький М.М.- в.о. начальника відділу охорони праці

СКЛАД ОГЛЯДОВОЇ КОМІСІЇ
ГРОМАДСЬКОГО ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ СТАНУ УМОВ
І ОХОРОНИ ПРАЦІ НТУУ “КПІ”

Голова - Бобін Б.О.– голова комісії з охорони праці профкому НТУУ “КПІ”

Члени комісії - Шейко О.І.- заступник голови профкому НТУУ КПІ”
- Калайда Т.С.– _____________________________________
- Шведін Р.М. – ______________________________________
- Луцик Е.Г. - інж.1-кат.відділу охорони праці НТУУ “КПІ”
- Лаптєв В.М. - інж.1-кат.відділу охорони праці НТУУ “КПІ”
- Мединцев М.М. – інженер участка ППА

Проректор НТУУ “КПІ”,
голова оргкомітету М.В.Печеник

Голова комісії з питань охорони
праці профкому НТУУ “КПІ”,
голова оглядової комісії Б.О.Бобін

В.о. начальника відділу охорони
праці НТУУ “КПІ” М.М.Полторацький

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.