НАКАЗ № 2-115 || 01.10.07 || Про організацію приймання завершених держбюджетних науково-дослідних робіт

В IV кв. 2007 р. підлягають завершенню і підсумковому звітуванню 49 науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України. В зв'язку з цим,

Н А К А З У Ю:

1. Призначити комісії для приймання та оцінки держбюджетних робіт в складі провідних вчених університету згідно з додатком 1.

2. Організаційному відділу науково-дослідної частини Департаменту науки та інноватики (Кравець З.В.) організувати проведення приймання закінчених у 2007 р. держбюджетних НДР у строк 5 - 22 грудня 2007 р.

НАКАЗ № 2-112 || 01.10.07 || Запит на здобуття фінансової підтримки науково-дослідної роботи студентів і аспірантів

Запит на здобуття фінансової підтримки науково-дослідної роботи студентів і аспірантів

НАКАЗ № 1-131 від 18.09.2007 Про працевлаштування випускників 2008 року

З метою організованого проведення заходів щодо працевлаштування випускників 2008 року
ПРОПОНУЮ :
1. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедрами:
1.1. Призначити відповідальних осіб за працевлаштування випускників.
1.2. Подати відомості обліку працевлаштування випускників 2008 р. до 10.10.2007 р. оформлені згідно методичних вказівок (додаток №2).
1.3. Провести заключні зустрічі з працевлаштування випускників за графіком (додаток №1). Передбачити на кожну спеціальність 20-30 хвилин і два потоки.

НАКАЗ № 2–76 від 09.07.2007 Про підпорядкування наукових структурних підрозділів

На виконання наказу № 1–30 від 10 березня 2005 р., наказу № 2–206 від 27 грудня 2005 р., рішення Вченої ради університету від 15 січня 2007 р. та з врахуванням пропозицій Департаменту економіки і фінансів, що були оголошені на засіданні Адміністративної ради від 15 березня 2007 р.
НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-100 || 21.06.2007 || Про надання статистичних даних за напрямами діяльності університету

З метою своєчасного надання інформації щодо напрямів діяльності університету у відповідні органи Міністерства освіти і науки України та органи Держкомстату, підвищення відповідальності керівників за повноту та достовірність інформації, що надається, можливості використання показників, за якими проводиться рейтинг вищих навчальних закладів, для внутрішнього моніторингу і порівняння своєї діяльності з іншими технічними ВНЗ України, інформаційного супроводження Державного реєстру вищих навчальних закладів України стосовно університету

Н А К А З У Ю :

НАКАЗ № 1-185 || 24.05.07 || Про організацію прийому та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів у 2007/08 навчальному році

З метою організації прийому та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів
Н А К А З У Ю :
1. Директорам інститутів, деканам факультетів:

НАКАЗ № 1-149 || 22.05.07 || Про проведення Перших міжнародних студентських Богатирських ігор

З метою активізації міжнародної діяльності, налагодження та розвитку зв’язків між органами студентського самоврядування НТУУ „КПІ” та університетів-партнерів, вдосконалення виховної роботи, пропагування здорового способу життя, реалізації міжнародних студентських програм обміну та розробки нових програм співпраці

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-76 || 12.05.07 || Про результати державної атестації спеціалістів

На виконання рішення Методичної ради від 19.04.2007 р., протокол № 8 щодо результатів державної атестації спеціалістів та з метою подальшого удосконалення дипломного проектування, якості оформлення та обліку документів з державної атестації випускників університету
НАКАЗУЮ:
1. Директорам інститутів, деканам факультетів відповідно до наказу ректора № 1-13 від 14.02.2006 р.:
1.1. Провести організаційні заходи щодо забезпечення у 2007 році високої якості дипломного проектування та державної атестації випускників.

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.