Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 144 с.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОСВІТИ

3. ФОРМИ НАВЧАННЯ

4. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Стандарти вищої освіти та освітні програми
4.2. Графік навчального процесу
4.3. Навчальні плани
4.4. Розклад занять

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Документи деканату
5.2. Документи кафедри
5.3. Документи зі спеціальностей і спеціалізацій
5.4. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін

6. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Навчальні заняття
7.2. Самостійна робота студента
7.3. Практика

8. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Стандарти освітньої діяльності
8.2. Університетська система забезпечення якості
8.3. Інтеграція освітньої і наукової діяльності
8.4. Методичне забезпечення якості навчального процесу
8.5. Контроль результатів навчання
8.6. Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів
8.7. Семестровий контроль
8.8. Випускна атестація студентів

9. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

9.1. Особливості організації освітнього процесу з підготовки магістрів
9.2. Особливості організації освітнього процесу з підготовки докторів філософії
9.3. Особливості організації освітнього процесу заочної форми навчання

ДОДАТОК А. Національна рамка кваліфікацій

ДОДАТОК Б. Індивідуальний навчальний план підготовки магістра

ДОДАТОК В. Структура і зміст інформаційного пакету інституту/факультету

ДОДАТОК Г. Структура і зміст опису кредитного модуля

ДОДАТОК Д. Рекомендації студентам щодо вивчення кредитного модуля (Типова Структура)

ДОДАТОК Е. Індивідуальний план роботи аспіранта

Додаток Ж. Кафедра – базовий структурний підрозділ

1. Загальні положення
2. Основні завдання кафедри
3. Організація роботи кафедри
4. Вимоги до науково-педагогічних працівників кафедри
5. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників
6. Планування робочого часу науково-педагогічних працівників

ДОДАТОК К. Академічні правила студентів

1. Права студентів

2. Обов’язки студентів

3. Права та обов’язки старости навчальної групи

3.1. Права старости
3.2. Обов’язки старости
3.3. Покладання та позбавлення старости повноважень

4. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів

4.1. Відрахування
4.2. Переривання навчання
4.3. Повторне навчання
4.4. Переведення студентів
4.5. Поновлення до складу студентів
4.6. Визнання результатів навчання

5. Академічна мобільність студентів

6. Інклюзивне навчання

6.1. Основні напрями роботи
6.2. Особливості організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами

ДОДАТОК Л. Організація фізичного виховання студентів

1. Організація навчального процесу з навчальної дисципліни «Фізичне виховання»

2. Позанавчальний процес фізичного виховання, оздоровлення і масового спорту

ДОДАТОК М. Інститут кураторства

1. Права кураторів

2. Обов’язки куратора

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.