НАКАЗ № 2-53 від 18.04.2005 Про проведення в НТУУ «КПІ» конкурсу «Винахід року»

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_2-53.doc35 КБ
Microsoft Office document icon 05_2-53a1.doc42.5 КБ

З метою популяризації винахідницької діяльності серед викладачів, науковців, аспірантів і студентів університету, заохочування винахідників до впровадження результатів інтелектуальної праці у виробництво та у відповідності з рішенням Вченої ради НТУУ „КПІ” від 4 квітня 2005 року

НАКАЗУЮ:

1. Започаткувати у 2005 році проведення в НТУУ „КПІ” конкурсу
„Винахід року”.
2. Затвердити „Положення про проведення в НТУУ „КПІ” конкурсу „Винахід року” (додаток 1).
3. Ознайомити викладачів, науковців, аспірантів і студентів університету з положенням про конкурс через засоби масової інформації НТУУ „КПІ”.
4. Затвердити склад конкурсної комісії проведення конкурсу „Винахід 2005 року” (додаток 2).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченко М.Ю.

Ректор М.З. Згуровський

Положення про проведення в НТУУ «КПІ» конкурсу «Винахід року»

1. Загальні засади
1.1. Конкурс «Винахід року» (далі – конкурс) проводиться з метою популяризації винахідницької діяльності серед викладачів, співробітників, аспірантів і студентів НТУУ «КПІ» (далі – Університет), заохочування винахідників до впровадження результатів інтелектуальної (творчої) праці у виробництво та навчальний процес, виявлення найбільш перспективних розробок, а також відбору найкращих винаходів і рекомендації їх на Всеукраїнський конкурс «Винахід року».
1.2. Конкурс проводиться за номінаціями :
" Винахід року серед працівників НТУУ „КПІ”";
" Винахід року серед молоді НТУУ „КПІ ";
1.3. Конкурс проводиться щорічно з 1 квітня до 31 червня поточного року.
1.4. До участі в конкурсі приймаються захищені патентами або позитивними рішеннями на їх видачу винаходи та корисні моделі, які відповідають переважно профілю Університету, заявлені від його імені, діють не більше п’яти років на 1 квітня поточного року та рекомендовані підрозділом Університету.
1.5. Перевага надається винаходам і корисним моделям, які мають перспективу комерційної реалізації, впроваджені у виробництво або навчальний процес і мають важливе значення для розвитку науки і технології, а також підвищення якості життя та активізації діяльності людини.
1.6. У випадках, коли кілька винаходів об'єднані функціонально, спрямовані на досягнення єдиної мети та складають серію, кожен з них оформлюється та подається на розгляд окремо. При аналізі та оцінці таких винаходів береться до уваги комплексний підхід.

2. Організаційне забезпечення конкурсу
2.1. Для аналізу і оцінки конкурсних робіт та визначення переможців щороку створюється Конкурсна комісія. Вона складається з членів експертно-консультатиіної комісії з питань інтелектуальної власності та відділу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності департаменту науки та інноватики (далі – Департамент) Університету, співробітників підрозділів (факультетів, інститутів, кафедр).
2.2. Наукове та організаційне забезпечення конкурсу та роботи Конкурсної комісії покладається на Департамент Університету із залученням редакції газети "Київський політехнік", яка забезпечує публікацію оголошення про проведення конкурсу. Департамент надає необхідні консультації учасникам щодо оформлення конкурсних матеріалів, бере на себе відповідальність щодо їх відповідності умовам участі в конкурсі та проводить попередню оцінку конкурсних матеріалів. Відібрані на конкурс роботи розглядаються Конкурсною комісією не пізніше 31 червня поточного року.
2.3. Оголошення про початок проведення конкурсу публікуються в газеті
"Київський політехнік" не пізніше 1 квітня поточного року.
2.4. Рішення конкурсної комісії затверджується наказом ректора.
2.5. Для реєстрації участі в конкурсі кожний учасник подає такі документи:
1. Заяву з рекомендацією підрозділу Університету (Додаток 1).
2. Копію патенту України на винахід чи корисну модель або позитивного рішення про його видачу з описом до патенту.
3. Документи, що підтверджують впровадження винаходу (корисної моделі).
4. Копії ліцензійних договорів та договорів про передачу ноу-хау (за наявності таких).
5. Документи, що підтверджують участь у міжнародних виставках, на яких експонувався даний винахід чи продукція, виготовлена завдяки впровадженню винаходу (корисної моделі).
2.6. Документи, що не відповідають встановленим вимогам, або подані з запізненням, до участі у конкурсі не допускаються та Конкурсною комісією не розглядаються.
2.7. Матеріали на конкурс подаються в к. 319-18 і реєструються з позначкою "Винахід року". Контактні телефони: 454-96-37, 236-40-56.
2.8. Переможці Конкурсу в номінаціях “Винахід року” нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.
2.9. Переможці Конкурсу отримують рекомендації для подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс “Винахід року.
2.10. Результати Конкурсу публікуються в газеті “Київський політехнік”, а також на сайті Університету.

Понеділок, Квітень 18, 2005 - 15:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.