НАКАЗ № 2-10 від 26.01.2006 Про затвердження положення «Про телекомунікаційну мережу НТУУ “КПІ" та правил користування телекомунікаційною мережею, інформаційними ресурсами та сервісами

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 06_2-10.doc41.5 КБ
Microsoft Office document icon 06_2-10a1.doc69 КБ
Microsoft Office document icon 06_2-10a2.doc111 КБ

З метою організаційно-нормативного забезпечення функціонування інформаційної системи університету та реалізації заходів по її подальшому вдосконаленню на виконання рішення адміністративної ради НТУУ «КПІ» від 8.12.2005 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення «Про телекомунікаційну мережу НТУУ “КПІ» (додаток 1).
2. Затвердити правила користування телекомунікаційною мережею НТУУ «КПІ», інформаційними ресурсами та сервісами (додаток 2).
3. Доведення документів до користувачів інформаційної мережі університету та контроль за їх виконанням покласти на НТО «КПІ-Телеком».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю.

Ректор М.З. Згуровський

Положення про телекомунікаційну мережу НТУУ “КПІ”

Метою цього документу є визначення порядку роботи Телекомунікаційної Мережі НТУУ „КПІ”, розробки нормативних документів для неї, а також встановлення порядку надання послуг.

Це положення заміщує документ “Положення про телекомунікаційну мережу НТУУ КПІ” від 1998 року, та базується на наказі ректора НТУУ “КПІ” № 2-60 від 10.06.02 р. про створення НТО “КПІ-Телеком”, положенні НТО “КПІ-Телеком”.

1 Загальні визначення

1.1 Визначення телекомунікаційної мережі НТУУ “КПІ” (надалі - мережі).
Мережа є частиною інфраструктури НТУУ “КПІ”, охоплює усю територію кампусу (навчальні та допоміжні корпуси, студмістечко, житлові будинки на території кампусу, які належать НТУУ “КПІ” і т.і.) та призначена для передачі даних як в НТУУ “КПІ”, так і за його межами. Мережа включає в себе серверне, маршрутизаційне та інше активне, а також пасивне обладнання, канали, кабелі та інші засоби передачі даних, термінальне обладнання, інформаційні ресурси та технологічні системи.

1.2 Структура мережі.
Мережа має дворівневу структуру.
- Опорна частина мережі (бекбон) - включає магістральні телекомунікаційні канали та обладнання комутації і маршрутизації.
- Центральні інформаційні ресурси, локальні мережі підрозділів, локальні мережі гуртожитків та житлових будинків.
1.3 Оператор мережі (оператор) – науково-технічне об’єднання “КПІ-Телеком”.
Згідно наказу ректора НТУУ «КПІ» № 2-60 від 10.06.02 р. головними завданнями НТО “КПІ-Телеком” є розвиток та обслуговування:
- кампусових комп’ютерних і телекомунікаційних мереж і систем університету;
- зовнішніх каналів зв’язку з виключним правом організації виходу кампусової мережі НТУУ “КПІ” у мережі загального користування;
- систем фіксованого та мобільного зв’язку, що належать університету, включаючи систему охоронної сигналізації;
- бездротових систем і каналів у кампусі університету;
- інформаційного сайту університету, підрозділів та інформаційних ресурсів, що підлягають зовнішній презентації;
- захисту інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі університету.
1.4 Бекбон. Бекбоном вважається ділянка мережі, яка включає зовнішні підключення, засоби передачі даних між будівлями, в яких є обладнання оператора (точки присутності). До бекбону під’єднується тільки обладнання оператора.
1.5 Точка присутності. Обладнання оператора у будівлі, де є адміністративна та технічна можливість під’єднання користувачів. Під’єднання відбувається співробітником оператора до визначених ним портів в обладнанні, що знаходиться у точці присутності.
1.6 Користувач мережі (надалі – користувач) - це фізична (індивідуальний користувач-співробітник, аспірант, студент, тощо) або юридична особа (підрозділ, стороння організація), яка уклала угоду з оператором по наданню послуг, або зареєстрована адміністратором локальної мережі підрозділу та має у володінні чи користуванні потрібне обладнання, що дозволяє їй користуватися послугами.

1.7 Системний адміністратор мережі – особа, що є співробітником оператора і виконує роботи по обслуговуванню та підтримці мережі, інформаційних ресурсів, контролю за виконанням користувачами нормативних документів мережі і т.і.

1.8 Адміністратор локальної мережі підрозділу – особа, яка призначається керівником підрозділу і виконує роботи по обслуговуванню та підтримці локальної мережі, інформаційних ресурсів, контролю за виконанням користувачами нормативних документів мережі і т.і.

1.9 Адміністратор локальної мережі гуртожитку – особа, яка обирається зборами користувачів локальної мережі гуртожитку та затверджується рішенням студради гуртожитку і виконує роботи по обслуговуванню та підтримці локальної мережі гуртожитку, інформаційних ресурсів гуртожитку, контролю за виконанням користувачами нормативних документів мережі і т.і.

1.10 Адміністратор безпеки – особа, що є співробітником оператора і виконує роботи по реалізації технічних заходів, направлених на забезпечення інформаційної безпеки та контроль за використанням інформаційних ресурсів.

1.11 Підключення до мережі – здійснення усіх необхідних технічних дій, спрямованих на пiд’єнання нового користувача до мережі. Підключення до мережі виконується після укладання відповідної угоди оператором. Оплата за підключення здійснюється у відповідності з угодою на підключення.

1.12 Інформаційні та телекомунікаційні послуги мережі (послуги) – послуги, які оператор надає користувачам по передачі даних по будь-яким протоколам та технологіям, організації “виділених” ліній, наданню місця для розміщення обладнання на технічних майданчиках оператора та місця для прокладки кабелів в телекомунікаційних каналах оператора, створенню, розміщенню та супроводженню інформаційних ресурсів і т. і. Послуги надаються після укладання відповідної угоди користувача з оператором. Оплата послуг здійснюється у відповідності з нею.

1.13 Правила мережі – нормативний документ, який визначає права та обов’язки усіх суб’єктів мережі, їх відповідальність та є обов’язковим для виконання.

1.14 Інші нормативні документи мережі – правила та інструкції, які регламентують поточні питання підключення до мережі, отримання доменних імен, взаємодії суб’єктів мережі, отримання та використання інформаційних ресурсів і т.і. Є обов’язковими для виконання.

1.15 Центральні інформаційні ресурси – будь-які інформаційні ресурси, які централізовано підтримуються оператором.

1.16 Базові сервіси мережі – будь-які інформаційні та технологічні сервіси та протоколи, які забезпечують підтримку інформаційних ресурсів мережі.

2 Управління Мережею

Організаційне та технічне забезпечення функціонування мережі покладається на оператора. Будь-які під’єднання, від’єднання, зміни у мережі можуть бути виконані тільки після погодження з оператором його співробітниками, або під його контролем. Виключенням є роботи у локальних мережах підрозділів.

Загальні завдання оператора:
- управління та обслуговування бекбону;
- моніторинг, структурування та планування потоків даних;
- забезпечення базових сервісів мережі;
- забезпечення доступу до мережі (включаючи привілейований) та його контроль;
- ведення Реєстру Мережі;
- розподілення блоків ІР-адрес;
- локалізація помилок в роботі мережі, центральних інформаційних ресурсів, технологічних систем мережі та їх усунення;
- моніторинг дій користувачів;
- впровадження інноваційних проектів послуг, ресурсів мережі та технологічних систем;
- самостійно приймати рішення по супроводженню, підтримці чи забороні окремих інформаційних ресурсів або технологічних систем в мережі.

Розширення мережі (бекбону) здійснюється оператором за рахунок коштів оператора, централізованих коштів університету, коштів окремих підрозділів НТУУ КПІ, інших джерел фінансування.

2.1 Локальні мережі підрозділів

Підрозділи власними силами забезпечують функціонування своїх локальних мереж, за узгодженням з технічними вимогами оператора та іншими необхідними службами. Кожний підрозділ призначає:
- відповідального з питань інформатизації - особу, відповідальну за дотримування підрозділом нормативних документів мережі, організацію та розвиток інформаційної інфраструктури підрозділу, порядок доступу користувачів до мережі, і т. і. Додатково, вона повинні ознайомити своїх користувачів з нормативними документами мережі, а також розробити внутрішні правила користування у відповідності з ними;
- адміністратора локальної мережі - компетентну особу, яка виконує роботи по обслуговуванню та підтримці локальної мережі, інформаційних ресурсів, технологічних систем підрозділу, і т.і;
- веб-майстра - компетентну особу, яка створює та супроводжує веб-сайт ті інші інформаційні ресурси підрозділу у відповідності з нормативними документами мережі.

2.2 Локальні мережі гуртожитків

Централізовано підтримуються оператором для надання послуг індивідуальним користувачам. У кожній з таких локальних мереж обирається адміністратор мережі, який затверджується рішенням студради гуртожитку. Адміністратор мережі гуртожитку координує експлуатацію компонентів локальної мережі гуртожитку (під‘єднання, від‘єднання, тощо) у відповідності з технічними та адміністративними вимогами оператора. У разі відсутності такого адміністратора у гуртожитку, ці функції виконує представник оператора.

2.3 Локальні мережі житлових будинків

Централізовано підтримуються оператором для надання послуг індивідуальним користувачам. Усі питання вирішуються безпосередньо з оператором.

2.4 Інші мережі на території кампусу

До них належать локальні мережі сторонніх організацій. Усі питання знаходження таких мереж на території кампусу повинні бути вирішені безпосередньо з оператором.

3 Порядок підключення та припинення підключення до мережі,
ведення Реєстру Мережі

Оператор впроваджує та веде Реєстр Мережі, у якому відображається вся інформація стосовно фізичних та юридичних осіб - користувачів мережі, тип підключення з зазначенням точок присутності оператора, обладнання, розподіл ІР адрес, тощо. Реєстр є закритою інформацією та використовується оператором для забезпечення користувачів мережі базовими мережевими сервісами, планування роботи мережі, знаходження порушників роботи мережі, вирішення спірних питань і т.і.
Порядок підключення до мережі визначається відповідною інструкцією.
Припинення підключення користувача мережі проводиться відповідно до укладеної з оператором угоди.

4 Захист інформації в мережі

Оператор реалізує експлуатацію комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), що включає організаційні, інженерні і програмно-технічні заходи з захисту інформації, здійснює контроль за її функціонуванням у локальних мережах та системах користувачів. Заходи щодо КСЗІ регулюються для користувачів мережі окремою інструкцією.
При організації роботи мережі, локальних мереж підрозділів, підключеннях робочих станцій користувачів необхідно керуватися:
1. Законом України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994 року.
2. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.96 р. N558 про охорону держсекретів і інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави.
3. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.98 р. N180 "Про забезпечення режиму
секретності при обробці інформації з обмеженим доступом в автоматизованих системах"
4. Наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України по захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах № 76 від 24.12.01 р.
5. Наказом НТУУ "КПІ” N17 від 09.06.98 р.
6. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.02 р. N281 “Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою”
7. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.02 р. N522 “Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних”
та іншими нормативними документами, які стосуються питань захисту інформації.

5 Порядок взаємодії із іншими мережами

5.1 Підключення до будь-яких зовнішніх мереж передачі даних виконується тільки через обладнання оператора та під його контролем.
5.2 Оператор може встановлювати зовнішні пірінгові з’єднання з іншими корпоративними мережами та мережами провайдерів послуг.
5.3 Доступ зовнішніх фізичних чи юридичних осіб дозволено тільки до центральних інформаційних ресурсів мережі, інформаційних ресурсів підрозділів та індивідуальних користувачів, які визначені для зовнішнього доступу.
5.4 Забороняється використовувати мережу як постійний мережевий (туннель) транзит, який не узгоджено з оператором.
5.5 Користувач, який має окремий канал в зовнішні мережі не має права надавати будь-які послуги по передачі даних третім особам як з зовнішніх мереж так ї з внутрішньої мережі університету.
5.6 Користувач, який має окремий канал в зовнішні мережі вживає заходи для запобігання проникненню інших осіб з зовнішніх мереж во внутрішню мережу університету.

6 Порядок розрахунків за послуги мережі

Розрахунки за послуги мережі здійснюються згідно з укладеними угодами між користувачами та оператором.

7 Нормативні документи мережі

Головними нормативними документами мережі є положення та правила мережі. До нормативних документів належать також будь-які інструкції, затверджені наказами чи розпорядженнями по університету, які регламентують поточні питання підключення до мережі, отримання доменних імен, реєстрацію інформаційних ресурсів, захист інформації в мережі і т.і.
Усі нормативні документи мережі є обов’язковими для виконання усіма суб’єктами мережі. Проекти нормативних документів готуються оператором мережі та комісією з питань розвитку інформаційної інфраструктури університету та затверджуються наказом ректора університету.

Правила користування телекомунікаційною мережею НТУУ “КПІ”, інформаційними ресурсами та сервісами

Метою цього документу є визначення правил, які регламентують права та обов’язки суб’єктів мережі НУТУ “КПІ”, їх відповідальність.

Даний документ заміщує документ “Правила користування обчислювальною мережею НТУУ КПІ” та базується на положенні “Про телекомунікаційну мережу НТУУ КПІ”, наказі ректора НТУУ “КПІ” № 2-60 від 10.06.02 р. про створення НТО “КПІ-Телеком” , положенні НТО “КПІ-Телеком”, Статуті НТУУ „КПІ”, правилах внутрішнього розпорядку НТУУ „КПІ”.

Правила є обов’язковими для всіх користувачів мережі, незалежно від юридичного статусу, форми власності або інших ознак, та можуть бути додатково обмежені законодавством України та іншими нормативними документами університету.

1. Загальні визначення

1.1 Визначення телекомунікаційної кампусової мережі НТУУ “КПІ” (надалі - мережі). Мережа є частиною інфраструктури НТУУ “КПІ”, охоплює усю територію кампусу (навчальні та допоміжні корпуси, студмістечко, житлові будинки на території кампусу, які належать НТУУ “КПІ” і т.і.) та призначена для передачі даних як в НТУУ “КПІ”, так і за його межами. Мережа включає в себе серверне, маршрутизаційне та інше активне, а також пасивне обладнання, канали, кабелі та інші засоби передачі даних, термінальне обладнання, інформаційні служби та системи.

1.2 Оператор мережі (оператор) – науково-технічне об’єднання “КПІ-Телеком”. Згідно наказу ректора НТУУ «КПІ» № 2-60 від 10.06.02 р. головними завданнями НТО “КПІ-Телеком” є розвиток та обслуговування:

· кампусових комп’ютерних і телекомунікаційних мереж і систем університету;
· зовнішніх каналів зв’язку з виключним правом організації виходу кампусової мережі НТУУ “КПІ” у мережі загального користування;
· систем фіксованого та мобільного зв’язку, що належать університету, включаючи систему охоронної сигналізації;
· бездротових систем і каналів у кампусі університету;
· інформаційного сайту університету, підрозділів та інформаційних ресурсів, що підлягають зовнішній презентації;
· захисту інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі університету.
Будь-які інші підрозділі, юридичні та фізичні особи можуть надавати доступ до мережі, інформаційні та телекомунікаційні послуги в кампусі НТУУ “КПІ” тільки через укладання відповідних угод з оператором та під його контролем.
1.3 Користувач мережі (надалі – користувач) - це фізична (індивідуальний користувач-співробітник, аспірант, студент, тощо) або юридична особа (підрозділ, стороння організація), яка уклала угоду з оператором по наданню послуг, або зареєстрована адміністратором локальної мережі підрозділу та має у володінні чи користуванні потрібне обладнання, що дозволяє їй користуватися послугами.

1.4 Системний адміністратор (адміністратор локальної мережі) – особа, що є представником користувача або співробітником оператора і виконує роботи по обслуговуванню та підтримці локальних мереж, інформаційних ресурсів, контролю за виконанням користувачами нормативних документів мережі і т.і.

1.5 Адміністратор локальної мережі підрозділу – особа, яка призначається керівником підрозділу і виконує роботи по обслуговуванню та підтримці локальної мережі, інформаційних ресурсів, контролю за виконанням користувачами нормативних документів мережі і т.і.

1.6 Адміністратор локальної мережі гуртожитку – особа, яка обирається зборами користувачів локальної мережі гуртожитку та затверджується рішенням студради гуртожитку і виконує роботи по обслуговуванню та підтримці локальної мережі гуртожитку, інформаційних ресурсів гуртожитку, контролю за виконанням користувачами нормативних документів мережі і т.і.

1.7 Підключення до мережі – здійснення усіх необхідних технічних дій, спрямованих на пiд’єнання нового користувача до мережі. Підключення до мережі виконується після укладання відповідного договору з оператором. Оплата за підключення здійснюється у відповідності з договором на підключення.

1.8 Інформаційні та телекомунікаційні послуги мережі (послуги) – послуги, які оператор надає користувачам по передачі даних по будь-яким протоколам та технологіям, організації «виділених» ліній, наданню місця для розміщення обладнання на технічних площадках оператора та місця для прокладки кабелів в телекомунікаційних каналізаціях оператора, створенню, розміщенню та супроводженню інформаційних ресурсів і т. і. Послуги надаються після укладання відповідного договору користувача з оператором. Оплата послуг здійснюється у відповідності з договорами.

1.9 Центральні інформаційні ресурси – будь-які інформаційні ресурси, які централізовано підтримуються оператором.

1.10 Базові сервіси мережі – будь-які інформаційні та технологічні сервіси та протоколи, які забезпечують підтримку інформаційних ресурсів мережі.

1.11 Несанкціонований доступ - підключення, знищення або модифікація окремого елементу мережі Інтернет (програм, електронних даних, або електронних параметрів обладнання) без узгодження з власником або адміністратором цього елементу

1.12 Інші нормативні документи мережі – інструкції, які регламентують поточні питання підключення до мережі, отримання доменних імен, взаємодії суб’єктів мережі, отримання та використання інформаційних ресурсів і т.і. і є обов’язковими для виконання.

2. Права та обов’язки оператора

2.1. Права та обов’язки оператора мережі визначаються наказом ректора НТУУ «КПІ» № 2-60 від 10.06.02 р., положенням НТО «КПІ-Телеком», іншими нормативними документами університету.
2.2. Оператор розробляє та реалізує програми розвитку мережі, інформаційних та технологічних систем. Забезпечує їх підтримку.
2.3. Оператор забезпечує надійність роботи мережі та надання інформаційних послуг виходячи з наявних технічних засобів.
2.4. Оператор зобов’язаний своєчасно попереджати користувачів мережі про планові перерви в роботі мережі та наданні сервісів, будь-які зміни логічної чи фізичної структури мережі, які стосуються користувачів.
2.5. Відповідальність оператора перед користувачами визначається в угодах на надання послуг.

3. Права та обов’язки користувача

3.1 Обов’язки користувача

3.1.1 Дотримуватись даних правил та інших нормативних документів мережі.
3.1.2 Не здійснювати дій, що суперечать законодавству України.
3.1.3 Своєчасно сплачувати усі платні послуги, які надаються оператором на підставі відповідних угод.
3.1.4 Не використовувати послуги що пропонуються для створення, передачі, збереження інформації, яка становить Державну таємницю України та порушує права інтелектуальної власності.
3.1.5 Не створювати чи поширювати інформацію, що може принижувати честь та гідність особи або може бути сприйнята як особиста образа.
3.1.6 Користувачі мережі, які отримали “зовнішню” IP-адресу, не мають права надавати будь-які послуги по доступу до внутрішніх ресурсів мережі третім особам з зовнішніх мереж, будь-які послуги по передачі даних користувачам мережі.
3.1.7 Користувачі можуть об’єднуватись у групи для укладання єдиної угоди з оператором та спільного використання наданих оператором послуг. Всі члени такої групи повинні бути зареєстровані у оператора чи адміністратора локальної мережі підрозділу чи гуртожитку.
3.1.8 Користувач, який має окремий канал в зовнішні мережі не має права надавати будь-які послуги по передачі даних третім особам як з зовнішніх мереж так ї з внутрішньої мережі університету.
3.1.9 Користувач, який має окремий канал в зовнішні мережі вживає заходи для запобігання проникненню інших осіб з зовнішніх мереж во внутрішню мережу університету.

3.2 Права користувача
3.2.1 Користувач має усі особисті майнові та немайнові права, які гарантуються законодавством України ті відповідними угодами з оператором.
3.2.2 Користувач може використовувати усі безкоштовні ресурси мережі, які надаються на підставах загального доступу та користування.
3.2.3 Користувач має право звертатися за допомогою до адміністратора локальної мережі у разі виникнення небезпечних ситуацій та проблем, пов’язаних з роботою у мережі.
3.2.4 Користувач може звертатися до адміністратора з метою отримання інформації щодо інших користувачів мережі. Для цього потрібно надати адміністратору письмову заяву із зазначенням причини і необхідності отримання даної інформації. У разі, якщо ці причини будуть визнані як незначні або недоцільні, користувачу може бути відмовлено у наданні такої інформації.
3.2.5 Користувач має право безкоштовного отримання особистої адреси електронної пошти. Для цього користувач повинен заповнити реєстраційну картку та передати її адміністратору локальної мережі.
3.2.6 Користувач, що є власником будь-якого інформаційного або технологічного ресурсу мережі може установити для цього ресурсу власні правила його використання, які не суперечать даним правилам, іншим нормативним документам мережі та законодавству України. Правила користування окремим ресурсом або посилання на них мають у явному вигляді публікуватися власником (відповідальною особою) такого ресурсу у точці підключення користувачів до ресурсу. Власник ресурсу самостійно вживає заходи, щодо запобігання несанкціонованого доступу до цього ресурсу або до його елементів третіми особами.

4 Права та обов’язки адміністратора мережі

Визначаються нормативними документами університету та переліком функціональних обов’язків, який затверджується керівництвом оператора.

5 Права та обов’язки адміністратора локальної мережі підрозділу

Визначаються нормативними документами та переліком функціональних обов’язків, який затверджується керівництвом підрозділу.
До загальних обов'язків адміністратора локальної мережі підрозділу входить:
- підтримка дієздатності сегментів локальної мережі;
- на лаштування обладнання локальної мережі;
- контакт з технічним персоналом оператора;
- розподілення виділених оператором ІР-адрес користувачам підрозділу;
- супроводження інформаційних та технологічних ресурсів підрозділу;
- усунення помилок в роботі сегментів локальної мережі;
- своєчасне подання інформації до реєстру мережі;
- супроводження мережевого програмного забезпечення;
- надання консультацій користувачам підрозділу;
- надання учбових і довідкових матеріалів.

6 Права та обов’язки адміністратора локальної мережі гуртожитку

Визначаються нормативними документами університету та переліком функціональних обов’язків, який затверджується керівництвом оператора.
До загальних обов'язків адміністратора локальної мережі гуртожитку входить:
- підтримка дієздатності сегментів локальної мережі;
- контакт з технічним персоналом оператора;
- реєстрація користувачів гуртожитку та своєчасне подання інформації до реєстру мережі ;
- проведення інструктажу з користувачами по правилам користування мережею та іншим нормативним документам мережі;
- здійснення контролю за виконанням користувачами правил та нормативних документів мережі;
- розподілення виділених оператором ІР-адрес користувачам гуртожитку;
- усунення помилок в роботі сегментів локальної мережі;
- надання консультацій користувачам гуртожитку.

7. Загальні обмеження для користувачів мережі

7.1 Забороняється використання власних або отриманих у користування від оператора ресурсів (електронних поштових скриньок, послуг доступу до мережі Інтернет, послуг зв’язку з іншими мережами, що доступні з мережі Інтернет, послуг віртуального або фізичного розміщення Інтернет-ресурсів та інших) з метою здійснення будь-якої діяльності, що забороняється цими правилами.
7.2 Забороняється використовувати мережу як постійний мережевий (туннель) транзит, який не узгоджено з оператором.
7.3 Забороняється попередньо неузгоджене з отримувачем відправлення (спам) повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також повідомлень, що містять нецензурні, некоректні та зневажливі вирази або пропозиції. Це стосується як випадків розсилання небажаної персональної інформації декільком користувачам, так і багаторазового надсилання таких повідомлень одному користувачу через електронну пошту чи будь-який ресурс мережі.
7.4 Забороняється розміщення у будь-якому інформаційному ресурсі (форумі, конференції Usenet, тощо) або у системах автоматизованого розсилання персональних повідомлень:
- інформації, що не відповідає тематиці, яка публічно декларована власником або адміністратором цього ресурсу (off-topic);
- інформації рекламного, комерційного або агітаційного характеру, окрім випадків, коли розміщення такої інформації було попередньо публічно або індивідуально санкціоноване власником або адміністратором цього ресурсу чи відображено в правилах ресурсу;
- інформації, що містить вкладені файли, окрім випадків, коли розміщення вкладених файлів було попередньо публічно або індивідуально санкціоноване власником або адміністратором цього чи відображено в правилах ресурсу.
7.5 Забороняється діяльність, що спрямована на порушення нормального функціонування елементів мережі та інших мереж (абонентських комп’ютерів або терміналів, активного чи пасивного мережевого обладнання та програмного забезпечення), які не належать користувачу, що займається такою діяльністю.
7.6 Забороняється діяльність, що спрямована на отримання доступу до будь-якого елементу мережі, окрім випадків, коли такий доступ явним чином публічно або індивідуально санкціонований власником або адміністратором цього елементу.
7.7 Забороняється використання та розповсюдження користувачем персональних даних інших фізичних або юридичних осіб, окрім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання власних персональних даних.
7.8 Кожен користувач має запобігати використанню сторонніми особами його персональних даних для доступу до Інтернет-ресурсів, внутрішніх інформаційних ресурсів від його імені без його особистого дозволу (збереження паролів та інших кодів авторизованого доступу).
7.9 Забороняється використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні персональних електронних повідомлень.
7.10 Забороняється розповсюдження комп’ютерних вірусів та троянських програм, які можуть вплинути на роботу окремих користувачів або мережі в цілому. Користувач зобов’язаний регулярно проводити перевірку свого робочого місця на наявність таких програм.
7.11 Забороняється використання ресурсів за рахунок бюджету іншого користувача. У випадку несанкціонованого використання чужого бюджету, порушники караються згідно цих Правил.
7.12 Забороняється без дозволу адміністратора змінювати топологію мережі, підключати незареєстровані мережні пристрої, змінювати свою або використовувати чужу IP-адресу і т.і., використовувати програмні/апаратні засоби для контролю і дешифрації трафіка мережі, а також своїми діями або бездіяльністю порушувати роботу мережі.
7.13 Забороняється фальсифікація власного IP адресу, або будь якого ідентифікатора, що використовується в інших мережевих протоколах при передачі даних по мережі.
7.14 Оскільки частина ресурсів мережі не вимагає ідентифікації користувача (режим “anonymous”), то допускається анонімне використання ресурсів. Однак, у ряді випадків, користувач зобов‘язаний надати інформацію, що ідентифікує його та засоби доступу до Мережі. При цьому користувачеві забороняється використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних листів, використання чужої ІР-адреси та здійснення інших з цим пов’язаних порушень.
7.15 Користувач повинен регулярно читати свою електронну пошту. Обсяг зовнішніх поштових повідомлень користувача не повинен перевищувати встановленого ліміту. В іншому разі дії користувача будуть кваліфікуватися як спамерство, що тягне за собою відповідальність згідно цих Правил та інших нормативних документів.
7.16 Користувачу мережі рекомендується утриматися від використання зовнішніх серверів (ftp, http, news, mail) для розміщення власних інформаційних ресурсів, відкриття поштових скриньок і т.і.
7.17 Користувач повинен утримуватись від будь-яких дій, які можуть призвести до перевантаження мережі.
7.18 У випадку заміни мереженого адаптеру рекомендується проінформувати про це свого адміністратора.

8. Правопорушення у мережі та відповідальність за них

Всі користувачі повинні усвідомлювати свою відповідальність за своі дії та не допускати виникнення правопорушень у мережі чи з її використанням. Порушення у мережі можуть приводити до мережевої, адміністративної чи карної відповідальності у відповідності із законами України, міжнародними нормами, правилами університету. Види мережевої відповідальності визначаються оператором. Рішення про мережеву відповідальність приймає керівництво оператора з урахуванням заподіяної шкоди мережі, іншим користувачам чи підрозділам, третім особам та кількості допущених порушень користувачем. До порушників мережі можуть застосовуватися заходи дисциплінарного чи громадського впливу, які визначені в правилах внутрішнього розпорядку НТУУ „КПІ”.
Адміністратори локальних мереж підрозділів чи гуртожитків при виявленні правопорушення повинні негайно їх припиняти та інформувати відповідального з питань інформатизації підрозділу, оператора мережі та всі інші зацікавлені сторони про прийняті заходи.
При виявлені порушення оператор мережі:
- здійснює технічні заходи для відключення користувача від мережі;
- повідомляє про порушення зацікавлені сторони та адміністраторів локальних мереж підрозділу чи гуртожитку;
- приймає рішення про покарання користувача у разі тільки мережевої відповідальності;
- повідомляє адміністрацію підрозділу та відповідні служби університету про порушення для притягання користувача до адміністративної чи карної відповідальності.

8.1 Створення та розповсюдження комп’ютерних вірусів чи троянських програм. Створення та розповсюдження комп’ютерних вірусів, а також іншого небезпечного програмного забезпечення (троянських програм), що тягне за собою настання матеріальної чи іншої шкоди для окремих користувачів або для мережі в цілому – карається відключенням користувача від мережі та притягненням до адміністративної чи карної відповідальності у відповідності з діючим законодавством та нормативними документами мережі.

8.2 Інформаційний шум (спам) - поширення небажаних персональних або масових повідомлень, які надходять до користувача чи групи користувачів та є такими, що не замовлялися. Тут і надалі, під термін “повідомлення” підпадають повідомлення електронної пошти, ICQ, Odigo, LanChat, конференцій USENET та інших засобів обміну персональними чи масовими повідомленнями.
Розсилання чи розміщення таких повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також повідомлень, що містять грубі та образливі вирази і пропозиції, а також розсилання інформації одержувачам, які висловили раніше явне небажання одержувати цю інформацію карається відключенням користувача від мережі та притягненням до адміністративної чи карної відповідальності у відповідності з діючим законодавством та нормативними документами мережі.

8.3 Несанкціонований доступ та мережні атаки, несанкціоноване використання бюджетів та інших ресурсів користувачів мережі
Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів мережі, проведення або участь у мережних атаках, за винятком випадків, коли атака на мережний ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу, використання ресурсів за рахунок бюджету іншого користувача. Дане порушення карається відключенням від мережі та притягненням до адміністративної чи карної відповідальності у відповідності з діючим законодавством та нормативними документами мережі.

8.4 Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів мережі (устаткування або програмного забезпечення), яке не належить користувачеві, дії, спрямовані на одержання несанкціонованого доступу (у тому числі привілейованого) до ресурсів мережі (устаткування або інформаційного ресурсу), наступне використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, які не належать користувачеві, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або даних, або адміністраторами даного інформаційного ресурсу караються відключенням від мережі та притягненням до адміністративної чи карної відповідальності у відповідності з діючим законодавством та нормативними документами мережі.

8.5 Передача по мережі або її окремих елементів, безглуздої або марної інформації, що створює паразитне навантаження на неї, та інші ділянки мережі. Порушення даного типу тягне за собою відключення від мережі на термін від 1 тижня до повного відключення.

8.6 Розповсюдження чи знаходження в інформаційних ресурсах користувача матеріалів антидержавного, расистського, екстремістського, порнографічного змісту, а також таких, що дискримінують чи порушують недоторканість приватного життя інших людей. Дане порушення карається відключенням від мережі та притягненням до адміністративної чи карної відповідальності у відповідності з діючим законодавством та нормативними документами мережі.

8.7 Неузгоджене використання мережі в комерційних цілях. Дане порушення карається відключенням від мережі та притягненням до адміністративної чи карної відповідальності у відповідності з діючим законодавством та нормативними документами мережі.

8.8 Неліцензоване використання програмного забезпечення чи нелегальна модифікація програм. Дане порушення карається відключенням від мережі та притягненням до адміністративної чи карної відповідальності у відповідності з діючим законодавством та нормативними документами мережі.

8.9 До правопорушень також відноситься діяльність, яка порушує систему захисту інформації з обмеженим доступом, норми цих правил, діюче законодавство України та прийняті Україною відповідні міжнародні акти та угоди. Дане порушення карається відключенням від мережі та притягненням до адміністративної чи карної відповідальності у відповідності з діючим законодавством та нормативними документами мережі.

9 Порядок підключення та припинення підключення до мережі, ведення Реєстру Мережі, реєстрації інформаційних ресурсів

9.1 Оператор впроваджує та веде Реєстр Мережі, у якому відображається вся інформація стосовно фізичних та юридичних осіб - користувачів мережі, тип підключення з зазначенням точок присутності оператора, обладнання, розподіл ІР адрес, тощо. Реєстр є закритою інформацією та використовується оператором для забезпечення користувачів мережі базовими мережевими сервісами, планування роботи мережі, знаходження порушників роботи мережі, вирішення спірних питань і т.і.
9.2 Порядок підключення до мережі визначається відповідною інструкцією.
9.3 Припинення підключення користувача мережі проводиться відповідно до укладеної з оператором угоди.
9.4 Усі інформаційні та технологічні ресурси мережі, які призначені для загального доступу (сайти, сервери додатків, і т.і) реєструються у оператора (крім індивідуальних ресурсів користувачів на їх персональних комп’ютерах. Такі ресурси реєструються користувачем за його бажанням). Порядок реєстрації ресурсів визначається відповідною інструкцією.

11. Порядок взаємодії із зовнішніми мережами та користувачами

11.1. Підключення до будь-яких зовнішніх мереж передачі даних виконується тільки через обладнання оператора та під його контролем.
11.2. Оператор може встановлювати зовнішні пірінгові з’єднання з іншими корпоративними мережами та мережами провайдерів послуг.
11.3. Доступ зовнішніх фізичних чи юридичних осіб дозволено тільки до центральних інформаційних ресурсів мережі, інформаційних ресурсів підрозділів та індивідуальних користувачів, які визначені для зовнішнього доступу.
11.4. Доступ до внутрішніх ресурсів мережі з інших мереж заборонений.

12 . Порядок розрахунків за послуги мережі

Порядок розрахунків за отриманні послуги визначається відповідним договором з оператором.

13. Порядок вирішення суперечок

13.1 Усі суперечки між користувачами та оператором щодо надання послуг вирішуються згідно договорів на надання послуг.
13.2. Усі інші суперечки між користувачами та оператором, які стосуються питань використання та розвитку інформаційної мережі та інформаційних ресурсів, вирішуються комісією з питань розвитку інформаційної інфраструктури університету при Координаційній Раді НТУУ “КПІ” з питань розвитку і експлуатації інформаційної комп’ютерної мережі НТУУ “КПІ”.

Четвер, Січень 26, 2006 - 01:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.