НАКАЗ № 1-9 || 24.01.07 || Про організацію практики студентів у 2007 році

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 07_1-9.doc39 КБ
Microsoft Office document icon 07_1-9a1.doc33.5 КБ
Microsoft Office document icon 07_1-9a2.doc49 КБ

Виробничу практику студентів НТУУ “КПІ” у 2007 році провести у відповідності до навчальних планів спеціальностей, умов договорів з підприємствами , договорів на підготовку спеціалістів та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені робочими навчальними планами.
З метою підготовки і організованого проведення практики студентів НТУУ “КПІ”
Н А К А З У Ю

1. Завідувачам кафедрами:
1.1. Призначити і ознайомити з обов’язками (додаток 1) керівників практики від кафедри.
1.2. Розподіл студентів на місця практики проводити за договорами з підприємствами і установами. Забезпечити виконання підписаних договорів на проведення практики студентів.
1.3. Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики за два місяці до її початку. Другі екземпляри робочих програм проведення практики надати до навчального відділу (к.124-І).
1.4. За межами м. Києва проводити практику за договорами із зобов`язанням підприємств повної фінансової підтримки проведення практики, письмової заяви студента, залучення коштів спонсорів для проведення практики на сучасних виробництвах підприємств, розташованих за межами м. Києва.
1.5. Подати накази з практики з наданням списків розподілу студентів по місцям практики до студентського відділу кадрів та в сектор працевлаштування, практики і контрактних форм навчання: 2 ,3 ,4 курси – до 15.06.2007р., 6 курс - до 15.07.2007р. Для факультетів фізико-математичного, права, лінгвістики, соціології , фізичного виховання та спорту, менеджменту та маркетингу (окрім спеціальності-7.050102), спеціальності-7.050201 видавничо-поліграфічного інституту за тиждень до початку практики. Зміни з поважних причин (місць практики студентів, керівників, строки практики, поновлення, тощо) оформляти додатковими наказами.
1.6. Забезпечити вчасне прибуття студентів на місця практик разом із відповідальним за проведення практики від кафедри.
1.7. Списки на практику студентів-громадян України, які навчаються за контрактами за рахунок юридичних і фізичних осіб подавати окремо.
1.8. Накази на практику студентів-іноземців подавати до деканату міжнародного факультету.
1.9.Узгодити та укласти договори з підприємствами та установами на проведення практики 2007/2008 навчального року. До 30.05.2007 року подати в сектор працевлаштування, практики і контрактних форм навчання (кім.124-1) заявки для узгодження та укладання комплексних договорів на проведення практики у 2008 році.
2. Деканам факультетів, директорам інститутів.
2.1.Забезпечити контроль початку практик і їх проведення на підприємствах і в установах.
2.2.Забезпечити оплату праці керівників практики від підприємств студентів, які навчаються за договорами з компенсацією вартості навчання.
2.3.Забезпечити студентів необхідними бланками (щоденники, направлення, тощо. Електронна версія документів в к. 124-1).
2.4.Заслухати на засіданні Рад факультетів, інститутів підсумки проведення практики.
2.5.Надати звіт про проведення практики студентів у 2007 році (6 курс за 2006р.) за формою, що додається (додаток 2) до 15 вересня 2007 року.
3. Навчальному відділу (Лемешко А.Д.).
3.1.Надати допомогу в узгодженні та укладанні комплексних договорів на проведення практики у 2007/2008 навчальному році.
3.2. Провести вибіркову перевірку кафедр університету з питань організації та проведення практик студентів, виконання обов”язків керівників практики від кафедр. За результатами перевірки підготувати прооект наказу .
3.3.Підготувати підсумковий звіт про проведення практик студентів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника першого проректора, начальника навчально-організаційного управління Тимофєєва В.І.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.