НАКАЗ № 2–193 від 20.12.2007 Про введення в дію Положення про порядок розподілу коштів, направлених на фінансування фундаментальних досліджень і прикладних розробок, що виконуються за рахунок бюджетного фінансування

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 07_2-193.doc46 КБ

На виконання рішення Адміністративної ради від 15 березня 2007 р. щодо запровадження нових принципів розподілу бюджетних коштів, які призначені для фінансування науково-дослідних робіт, що пройшли конкурсний відбір проектів фундаментальних досліджень і прикладних розробок вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових установ та рішення Адміністративної ради університету від 06 грудня 2007 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розподілу коштів, направлених на фінансування фундаментальних досліджень і прикладних розробок, що виконуються за рахунок бюджетного фінансування (далі Положення, додаток 1).
2. Ввести Положення в дію з 1 січня 2008 року.
3. Дію наказу № 2-61 від 14.04.2006 р. вважати таким, що втратив чинність з 01 січня 2008 р.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи М.Ю. Ільченка.

Ректор М.З. Згуровський

Положення про порядок розподілу коштів, направлених на фінансування фундаментальних досліджень і прикладних розробок, що виконуються за рахунок бюджетного фінансування

1. Загальні положення
1.1. Бюджетне фінансування направляється на фінансування тем, які сприяють подальшому розвитку пріоритетних напрямків науки і техніки та на цій основі збільшенню обсягів спеціального фонду фінансування університету, розвитку видавничої діяльності, підготовці наукових кадрів, сприянню участі в науковій роботі студентів, підвищенню патентно-ліцензійного рівня, зростанню матеріально-технічної бази, тощо.
1.2. Фінансуванню за рахунок бюджету підлягають теми, відібрані за результатами конкурсу проектів фундаментальних досліджень і прикладних розробок вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових установ, який проводить Міністерство освіти і науки України (МОН України).
1.3. Згідно з положенням МОН України про відбірковий конкурс проектів при визначенні фактичного обсягу фінансування надається пріоритетність комплексним проектам.
1.4. Вивільнений обсяг фінансування в поточному році направляється на забезпечення фінансування в наступному році тем, які пройшли конкурсний відбір проектів фундаментальних досліджень і прикладних розробок в Міністерстві освіти і науки України.
1.5. В основу розрахунку планових обсягів базового фінансування кожної з тем покладаються такі умови:
– перехідні теми та комплексні перехідні теми фінансуються в обсязі, не меншому ніж обсяг фінансування поточного року.;
– нові теми, у тому числі нові комплексні роботи, що пройшли конкурс МОН, фінансуються із фонду, що вивільнився в поточному році (після закінчення попередніх тем) з врахуванням обсягів відповідного запиту та наявних коштів;
– обсяг фінансування нових тем може бути зменшений на підставі рішення приймальних комісій щодо недоліків в частині результативності, ефективності виконаних попередніх робіт, що виконувалися колективами, які претендують на фінансування в наступному році.
1.6. Положення затверджується Адміністративною радою університету.
2. Визначення резервного фонду та фонду підтримки комплексних робіт
2.1. Для стимулювання підрозділів, які досягли визначних наукових результатів та фінансування форс-мажорних ситуацій підрозділів визначається резервний фонд, який знаходиться в розпорядженні проректора з наукової роботи.
2.2. Резервний фонд визначається в розмірі 10 % від суми вивільненого обсягу (після завершення тем поточного року) та величини збільшення коштів в наступному році згідно Постанов уряду України.
2.3. Для підтримки перехідних комплексних робіт в наступному році використовується базовий фонд фінансування цих робіт поточного року.
3. Визначення фактичних обсягів фінансування кожної теми наступного року
3.1. Обсяги фінансування кожної перехідної теми, яка виконується за рахунок бюджетного фінансування, складається з базового фінансування поточного року та відповідного збільшення впродовж наступного року бюджетних асигнувань згідно постанов Кабінету Міністрів України та наказів МОН України.
3.2. Обсяги фінансування тем, що започатковуються з наступного року, визначаються з врахуванням вивільнених коштів поточного року, запропонованих кошторисів у запитах на конкурс, висновків координаційних рад науково-технічних програм НТУУ "КПІ" та відповідного збільшення впродовж наступного року бюджетних асигнувань згідно постанов Кабінету Міністрів України та наказів МОН України.
3.3. Комплексні роботи (перехідні) фінансуються в обсягах, не менших обсягів поточного року з врахування збільшення в наступному році асигнувань згідно постанов Кабінету Міністрів України та наказів МОН України.
3.4. Комплексні роботи, що будуть започатковані в наступному році) фінансуються з врахуванням вивільнених коштів комплексних робіт поточного року, запропонованих кошторисів в запитах на конкурс, висновків координаційних рад науково-технічних програм НТУУ "КПІ" та збільшення впродовж наступного року бюджетних асигнувань згідно постанов Кабінету Міністрів України та наказів МОН України.
4. На основі даного положення проводиться розподіл обсягів фінансування на кожний наступний рік.

Проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко
Узгоджено:
Начальник ДЕФ Л.Г. Субботіна
Голова комісії Н.С. Равська

Четвер, Грудень 20, 2007 - 14:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.