НАКАЗ № 2-145 | 10.08.12 | Про удосконалення системи управління науковим та інноваційним напрямами діяльності університету

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 12_2-145.doc48.5 КБ

З метою реалізації Стратегії розвитку НТУУ ”КПІ” на період 2012-2020 роки, затвердженої конференцією трудового колективу 24 жовтня 2011 року, вдосконалення наукового та інноваційного напрямів діяльності університету на основі поєднання освіти, науки та інновацій, створення умов для впровадження і комерціалізації результатів фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень та розробок, які виконуються науковими школами НТУУ ”КПІ”, необхідністю економного та ефективного використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів НТУУ ”КПІ”,

Н А К А З У Ю:

1. У зв’язку з удосконаленням і затвердженням нової організаційної структури ліквідувати з 31.10.2012р. наступні структурні підрозділи науково-дослідної частини (далі - НДЧ) департаменту науки та інноватики НТУУ ”КПІ”:
- організаційний відділ НДЧ;
- відділ з питань інтелектуальної власності;
- групу обслуговування НДЧ у відділі кадрів і діловодства;
- планово-економічну групу, бухгалтерію НДЧ.
У зв’язку з ліквідацією зазначених структурних підрозділів НДЧ з 31.10.2012 р. скоротити в них всі штатні одиниці та 2 посади заступників начальника НДЧ.
2. У зв’язку зі зменшенням обсягу робіт з 31.10.2012р. скоротити наступні посади центру ”Система”, що фінансуються за рахунок накладних витрат науково – дослідної частини:
- провідний інженер – 2 одиниці;
- інженер 1 категорії – 1 одиниця;
- інженер 2 категорії – 1 одиниця.
3. Створити з 01.11.2012р. в складі НДЧ департаменту науки та інноватики НТУУ ”КПІ”:
- організаційно – аналітичний відділ НДЧ у складі сектора супроводу НДР, сектора науково-технічної інформації та інформаційно-аналітичної групи;
- відділ з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок ;
- групу супроводу НДЧ у відділі кадрів та архівної справи;
- планово – економічну службу;
- відділ бухгалтерського обліку та звітності НДЧ.
4. Затвердити нову організаційну структуру департаменту науки та інноватики (додаток 1) та Положення про департамент (додаток 2).
5. Начальнику ДЕФ Субботіній Л.Г. підготувати до 01.09.2012 року відповідні зміни до штатного розпису департаменту науки та інноватики НТУУ ”КПІ” з урахуванням змін структури НДЧ і скорочення фонду заробітної плати та подати на затвердження ректору. Зазначені зміни до штатного розпису НТУУ ”КПІ” набирають чинності з 01.11.2012 року.
6. Проректору з наукової роботи Ільченку М. Ю.:
- визначити функціональні обов`язки та розробити посадові інструкції всіх працівників відповідно до завдань, зазначених у Положенні про департамент науки та інноватики НТУУ ”КПІ”;
- внести зміни до положення про аспірантуру та докторантуру і посадових інструкцій працівників відділу аспірантури та докторантури;
- забезпечити перевірку відповідності претендентів на заняття посад у створених відділах НДЧ вимогам Стратегії розвитку НТУУ ”КПІ”.
7. Начальнику ВКД Андрейчук Л.П. ознайомити всіх працівників НДЧ із наказом і здійснити заходи щодо вивільнення працівників згідно чинного законодавства України та довести цей наказ до відома структурних підрозділів НТУУ ”КПІ”.
8. З 01.11.2012 року Додатки 12 – 16 Наказу № 1-30 від 10 березня 2005 року та інші документи, які регламентували управління департаментом науки та інноватики, вважати такими, що втратили чинність.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи М. Ю. Ільченка.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.