НАКАЗ № 2-195 | 23.12.15 | Про підвищення рівня висвітлення результатів наукових досліджень та цитованості наукових матеріалів науковців НТУУ «КПІ»

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2015_2-195.pdf309.21 КБ
PDF icon 2015_2-195a1.pdf470.91 КБ
PDF icon 2015_2-195a2.pdf201.4 КБ
PDF icon 2015_2-195a3.pdf283.48 КБ

З метою виконання рішення Вченої ради університету щодо удосконалення висвітлення наукових результатів університету,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити «Положення про ELAKPI – відкритий електронний архів наукових та освітніх матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», далі – ELAKPI (Додаток 1).
2. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр та керівникам наукових підрозділів:
2.1. Забезпечити розміщення в ELAKPI наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, працівників, докторантів та аспірантів університету.
Термін виконання: постійно.

2.2. Призначити відповідальних від кафедр та наукових підрозділів за організацію розміщення в ELAKPI наукових та освітніх матеріалів (монографій, публікацій у наукових виданнях, дисертацій, авторефератів дисертацій, методичних посібників та ін.) професорсько-викладацького складу, працівників, докторантів та аспірантів університету.
Термін виконання: березень 2016 р.

2.3. Разом з Науково-технічною бібліотекою ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» організувати та провести презентації та тренінги із роботи з ELAKPI для професорсько-викладацького складу, працівників, докторантів та аспірантів університету.
Термін виконання: березень-червень 2016 р.
У подальшому – на постійній основі.
2.4. Проводити двічі на рік на засіданнях Вчених рад структурних підрозділів та засіданнях кафедр визначення стану забезпечення розміщення в ELAKPI наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ».
Термін виконання: березень 2016 р.

3. Департаменту науки та інноватики (проректор Ільченко М. Ю.):
3.1. Забезпечити передачу до Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» описи завершених розробок (в електронному вигляді), що виконані за рахунок коштів державного бюджету, для розміщення в ELAKPI.
Термін виконання: на постійній основі.

3.2. Ввести параметри розміщення в ELAKPI наукових матеріалів структурними підрозділами університету до їх річного звіту про наукову діяльність та враховувати ці параметри в оцінці наукової діяльності підрозділу.
Термін виконання: на постійній основі.

4. Департаменту навчальної роботи (проректор Якименко Ю. І.) ввести параметри розміщення в ELAKPI наукових та освітніх матеріалів структурними підрозділами університету до їх річного звіту про діяльність та враховувати ці параметри в оцінці діяльності підрозділу.
Термін виконання: на постійній основі.

5. Вченому секретарю НТУУ «КПІ» (Мельниченку А. А.) забезпечити передачу до Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» електронних версій дисертацій та авторефератів дисертацій, захищених в НТУУ «КПІ», для зберігання в бібліотеці та розміщення в ELAKPI, відповідно до Положення про розміщення повідомлень про захист дисертацій на присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук, авторефератів дисертацій на веб-сайті Вченої ради НТУУ «КПІ», затвердженого Наказом № 2-5 від 22.01.2013 та Наказу Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів».
Термін виконання: на постійній основі
не пізніше ніж за 11 календарних днів до дати захисту дисертації.

6. Організаційним комітетам, які проводять конференції НТУУ «КПІ», забезпечити передачу до Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» електронних версій матеріалів конференцій для розміщення в ELAKPI.
Термін виконання: на постійній основі.

7. Головним редакторам наукових видань НТУУ «КПІ» забезпечити передачу до Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» постатейних електронних версій видань для розміщення в ELAKPI.
Термін виконання: на постійній основі.
8. Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ»:
8.1. Забезпечити методичну та організаційну підтримку ELAKPI – відкритого електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ».
Термін виконання: на постійній основі.

8.2. Забезпечити внесення до ELAKPI наукових та освітніх матеріалів, переданих до Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» для розміщення до ELAKPI за дорученням.
Термін виконання: на постійній основі.

8.3. Провести презентації та тренінги по роботі з ELAKPI для професорсько-викладацького складу, працівників, аспірантів та докторантів університету.
Термін виконання: березень-червень 2016 р.
У подальшому – на постійній основі.

8.4. Забезпечувати технічну та програмну підтримку ELAKPI.
Термін виконання: на постійній основі.

9. Відзначити редакції наукових видань, які виконали плани заходів для переходу редакцій наукових видань на єдину видавницьку технічну платформу Open Journal Systems (OJS) в доменній зоні kpi.ua у рамках проекту «Наукова періодика України», а саме: редакції міжнародного журналу «Information and Telecommunication Sciences», збірника «Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право», збірника «Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка», міжнародного науково-технічного журналу «Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника», збірника «Механіка гіроскопічних систем», збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства», збірника «Вісник НТУУ «КПІ». Новітня освіта», науково-технічного збірника «Адаптивні системи автоматичного управління», науково-технічного журналу «Електроніка та зв'язок».

10. Редакціям наукових видань, які не здійснили перехід на єдину видавницьку технічну платформу Open Journal Systems (OJS) в доменній зоні kpi.ua, завершити цей перехід.
Термін виконання: червень 2016 р.

11. Департаменту науки та інноватики (проректор Ільченко М. Ю.) за результатами аналізу результатів здійснення редакціями наукових видань заходів для переходу на єдину видавницьку технічну платформу Open Journal Systems (OJS) підготувати висновок про доцільність подальшої видавничої діяльності наукових видань.
Термін виконання: червень 2016 р.

12. Організаційним комітетам міжнародних наукових конференцій університету у співпраці з Науково-технічною бібліотекою ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» завершити здійснення заходів для переходу на організаційну платформу Open Conference Systems (OCS) та єдину видавницьку технічну платформу Open Journal Systems (OJS) в доменній зоні kpi.ua в рамках проекту «Наукова періодика України» (УРАН).
Термін виконання: вересень 2016 р.

13. Департаменту науки та інноватики (проректор Ільченко М. Ю.) сумісно з визначеними редакціями наукових видань (Додаток 2) та керівниками відповідних структурних підрозділів університету провести у 2016 р. пілотній проект з приєднання НТУУ «КПІ» до світової асоціації видавничої цитованості Publishers International Linking Association (PILA) та здійснення реєстрації ідентифікаторів DOI (digital object identifier) для статей наукових видань університету. Проводити у рамках цього проекту автоматизоване отримання даних про цитованість опублікованих статей науковцями університету та про зведену цитованість авторів через використання єдиних цифрових ідентифікаторів науковців (ORCID) та наукових робіт (DOI).
Термін виконання: січень-березень 2016 р.
У подальшому – на постійній основі.

14. Відносини між суб’єктами, які передають матеріали до Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» для розміщення в ELAKPI регламентує Порядок передачі наукових та освітніх матеріалів до ELAKPI – відкритого електронного архіву наукових та освітніх матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Додаток 3).

15. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи М. Ю. Ільченка.

Ректор М. З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.