Розпорядження 5-142 | 31.10.2016 | Про організацію та планування підготовки здобувачів ВО ступеня доктора філософії

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2016_5-142.pdf571.22 КБ

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та виконання вимог Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", наказу НТУУ "КПІ" від 12 вересня 2016 року №1-194
ДОРУЧАЮ:

1. Керівникам, вченим радам факультетів (інститутів):
вжити заходи щодо підвищення рівня ефективності випуску з аспірантури та створення сприятливих умов для завершення роботи над дисертаціями аспірантами випускного курсу;
забезпечити поступовий перехід до 100% залучення наукових керівників та аспірантів до участі у виконанні НДР, інших формах дослідницько-інноваційної діяльності;
заслуховувати, починаючи з 2017 року, на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів доповіді завідувачів кафедр про підсумки та висновки щодо звітів аспірантів у лютому та вересні щорічно;
забезпечити обов'язкове своєчасне інформування відділу аспірантури та докторантури про всі закордонні стажування аспірантів, у тому числі за програмами академічної мобільності;
до 30.11.2016 затвердити вченими радами інститутів/факультетів індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани наукової роботи аспірантів, враховуючи такі особливості підготовки докторів філософії:
індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін (в тому числі за вибором аспіранта);
індивідуальний план наукової роботи аспіранта повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, його оприлюднення у відповідних публікаціях, оформлення результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі до ЗОЛ 1.2020.
2. Керівнику відділу аспірантури та докторантури:
забезпечити планування та організацію наукової складової підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на 2016-2017 навчальний рік в інститутах, на факультетах;
розробити форму індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта.
3. З метою об'єктивного визначення обсягів та якості виконання індивідуальних планів аспірантами та опрацювання обгрунтованих пропозицій щодо продовження навчання аспірантів у наступному семестрі завідувачам кафедр забезпечити:
обов'язкове залучення аспірантів до наукової та дослідницько-інноваційної діяльності кафедр;
доповіді аспірантів за напрямками дисертаційних досліджень на наукових семінарах, конференціях;
систематичне звітування аспірантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи на засіданнях кафедр в такі терміни:
з 01 лютого по 28 лютого - підсумки першого семестру;
з 01 вересня по 30 вересня - річний звіт про виконання індивідуального плану аспіранта.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Проректор М.Ю.Ільченко

Понеділок, Жовтень 31, 2016 - 12:00 to Середа, Листопад 30, 2016 - 17:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.