Втратив чинність НАКАЗ № 1-198 від 13.06.2017 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017р. № 301

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2017_1-198.pdf1.69 МБ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017р. № 301

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік платних послуг, які палає КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток № 1). /додаток 1 втратив чинність/

2. Затвердити Порядок надання платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток № 2).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
- Наказ ректора від 22.07.2015 р. № 1-202 « Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 305 та наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2015 року № 646».
- Перелік платних послуг, які надає НТУУ «КПІ», від 22.07.2015 р. (зі змінами);
- Положення «Про порядок надання платних послуг НТУУ «КПІ» від 22.07.2015 р. (зі змінами).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор М.З.Згуровський

Додаток 2 до наказу від 13.06.2017р. №1-198
Порядок надання платних послуг Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

1 Загальні положення
1.1. Порядок надання платних послуг є документом, який регулює надання платних послуг. Платні послуги надаються згідно із чинним законодавством та пов'язані з виконанням функцій та завдань Національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - КПІ ім. Ігоря Сікорського).
1.6. Метою надання платних послуг є забезпечення надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України та направлення їх на забезпечення виконання Статутної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2. Види платних послуг
2.1. КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює платні послуги за такими
напрямами:
- у сфері освітньої діяльності;
-у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
-у сфері міжнародного співробітництва;
-у сфері охорони здоров'я, відпочинку,дозвілля,оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:
- у сфері побутових послуг:
- у сфері житлово-комунальних послуг і у сфері інших послуг.
2.2. Конкретних перелік платних послуг, які надає КПІ ім. Ігоря Сікорського - визначено Переліком платних послуг, що затверджується наказом ректора.
і
З.Вимоги щодо організації надання платних послуг
3.1. Платні послуги надаються юридичним та фізичним особам (Замовникам) на підставі цивільно/господарсько-правових договорів або за письмовими заявами, складеними у довільній формі.
3.2. Договір (угода, контракт) або заява між Замовником та КПІ ім. Ігоря Сікорського в обов'язковому порядку містить:
- предмет (вид) платної послуги;
- порядок надання платної послуги;
- вартість платної послуги;
- терміни оплати;
- умови повернення (неповернення) оплати у разі невиконання КПІ ім. Ігоря Сікорського замовленої платної послуги;
- відшкодування витрат КПІ ім. Ігоря Сікорського у разі порушення умов договору (угоди, контракту) Замовником.
3.3. КПІ ім. Ігоря Сікорського зобов'язується безкоштовно надати Замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.
3.4. КПІ ім. Ігоря Сікорського зобов'язаний оприлюднити визначену у встановленому порядку вартість платної послуги в терміни, встановлені чинним законодавством:
- вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення кваліфікації або для здобуття наукового ступеня,- не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб,що бажають її отримати;
- вартість інших платних освітніх послуг - не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання .
4. Порядок встановлення вартості платних послуг
4.1. Встановлення вартості платних послуг, які надає КПІ ім. Ігоря Сікорського, здійснюється на базі економічно обґрунтованих видатків, які пов'язані з їх наданням.
4.2. КПІ ім. Ігоря Сікорського може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу , співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямками (спеціальностями).
4.3.Розмір плати за надання освітньої послуги може змінюватись щорічно з урахуванням індексу інфляції за попередній рік.
4.4.Розмір плати за надання інших платних послуг здійснюється на основі вартості кожної конкретної послуги, яка встановлюється на весь строк її надання в повному обсязі.
4.2. На кожний вид платних послуг складається відповідний кошторис, який затверджується ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.3. Складовими вартості витрат є:
- витрати на оплату праці працівників;
- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;
- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;
- капітальні витрати;
- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.
5. Виконавці платних послуг
5.1.Учасниками виконання платних послуг можуть бути:
- працівники, які отримують заробітну плату із загального фонду бюджету, а за участь у виконання платних освітніх та інших платних послуг можуть отримувати надбавки стимулюючого характеру та премії із спеціального фонду бюджету, при чому ці виплати мають бути передбачені у Колективному договорі, як додаткові гарантії та пільги;
- працівники, які отримують заробітну плату із спеціального фонду бюджету.
5.2. Для надання платних освітніх та інших платних послуг можуть додатково залучатися особи, які не перебувають в штаті КПІ ім. Ігоря Сікорського. Оплата праці таких працівників здійснюється на основі трудових договорів та договорів цивільно- правового характеру.
6. Порядок виконання платних послуг
6.1. Організація надання конкретної платної послуги та її документальне оформлення покладається на відповідні структурні підрозділи КПІ ім. Ігоря Сікорського, які діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.2. Відповідальними за організацію надання платних послуг є:
6.2.1. У сфері освітньої діяльності:
- за послуги, передбачені п.1.1- п.1.6, п.1.8.- п.1.14., п. 1.21., п.1.22 переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського - перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, директори інститутів, декани факультетів, завідувач відділенням аспірантури, директор Центру міжнародної освіти;
- за послуги, передбачені п.1.7 переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського - перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор ІМЯО, завідувачі підготовчих відділень;
- за послуги, передбачені п.1.15, п.1.17 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор Центру культури та мистецтв, директор Українсько-Японського центру, директор Центру фізичного виховання та спорту;
- за послуги, передбачені п.1.18.-п.1.19 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директор Науково-технічної бібліотеки, директор Українсько-Японського центру;
- за послуги, передбаченні п.1.20 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Видавництва «Політехніка».
6.2.2. У сфері наукової діяльності та науково-технічної діяльності:
- за послуги, передбачені п.2.1-п.2.9, п.2.11, п 2.13, п.2.15, п.2.16, п.2-18
- п.2.19, переліку платних послуг - проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, директори інститутів, декани факультетів, директори наукових центрів;
- за послуги, передбачені п.2.10, п.2.20 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директор науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком»;
- за послуги, передбачені п.2.12., п.2.14, п.2.17 переліку платних послуг
- проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.2.3. У сфері міжнародного співробітництва:
- за послуги , передбачені п.3.1- п.3.2 переліку платних послуг -проректор за напрямом, начальник управління міжнародних зв'язків, директор центру міжнародної освіти, керівник служби протокольних заходів, директор Українсько-Японського центру.
6.2.4. У сфері відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту.
- за послуги , передбачені п.4.1-п.4.4 переліку платних послуг -проректор за напрямом, голова оздоровчої комісії, директори баз відпочинку,
директор Автотранспортного підприємства; директор Центру фізичного виховання та спорту, директор Студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- за послуги , передбачені п.4.5 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Державного політехнічного музею КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- за послуги, передбачені п.4.6 - проректор за напрямом, директор Центру культури і мистецтв.
6.2.5. У сфері побутових послуг:
- за послуги , передбачені п.5.1, п.5.3 переліку платних послуг -проректор за напрямом;
- за послуги , передбачені п.5.2 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Особливого конструкторського бюро «Шторм»;
- за послуги , передбачені п.5.4 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Центру культури і мистецтв;
- за послуги, передбачені п.5.5 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директора інститутів, декани факультетів;
- за послуги, передбачені п.5.6 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директора інститутів, декани факультетів, директор Центру культурі та мистецтв, Голова орендної комісії.
6.2.7. У сфері житлово-комунальних послуг:
- за послуги, передбачені п.6.1- п.6.7 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директор Студмістечка, директор автотранспортного підприємства.
6.2.8. У сфері інших послуг:
- за послуги, передбачені п.7.1, п.7.12, п.7.17 переліку платних послуг - проректор за напрямом, Голова орендної комісії;
- за послуги, передбачені п.7.2 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Студмістечка;
- за послуги, передбачені и.7.3 - п.7.4., п.7.10., п.7.12., п.7.14 - п.7.15, п.7.21 - п.7.25 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директора інститутів, декани факультетів, директор Видавництва «Політехніка», директор автотранспортного підприємства, директор виробничо-експлутаційного комбінату; директор науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком»;
- за послуги, передбачені п.7.5 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Центру студентського харчування;
- за послуги, передбачені п.7.6- п.7.9 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор Видавництва «Політехніка», служба Вченого секретаря;
- за послуги, передбачені п.7.11 переліку платних послуг - перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, начальник Департаменту економіки і фінансів;
- за послуги, передбачені п.7.13 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком»;
- за послуги, передбачені п.7.16-п.7.20 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директор автотранспортного підприємства, Голова орендної комісії.
7. Порядок розрахунків за надані платні послуги
7.1.Порядок, строки та види оплати за надані послуг передбачаються умовами укладених договорів (угод, контрактів) .
У випадку, якщо строк надання платної послуги перевищує один календарний рік, а Замовник бажає здійснювати оплату частинами, у відповідному договорі (угоді, контракті) зазначаються всі етапи та розміри здійснення оплати.
7.2 Оплата за надані послуги вноситься у безготівковій формі на розрахунковий рахунок, зазначений у договорі (угоді, контракті) через банківські установи.
7.3 Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету згідно з класифікацією.
8. Відповідальність сторін
8.1 .Сторони несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах, передбачених умовами договору (угоди, контракту) та законодавством України.
8.2. При порушенні Замовником умов договору (угоди, контакту) кошти, отримані КПІ ім. Ігоря Сікорського, залишаються згідно з умовами договору (угоди, контакту) в розпорядженні навчального закладу для виконання його статутних завдань згідно чинного законодавства.
8.3.Сторони звільняються від відповідальності за своїми зобов'язаннями у випадку непередбачених обставин, дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).
9. Використання коштів
9.1. Власні надходження, отримані КПІ ім. Ігоря Сікорського від надання платних послуг, зараховуються на рахунки, відкриті в органі Державної казначейської служби України або на поточні та депозитні рахунки, відкриті в установах державних банків.
9.2. Власні надходження, отримані КПІ ім. Ігоря Сікорського, використовуються згідно із законом про державний бюджет на відповідний рік, затвердженим кошторисом на поточний рік, розрахунками до кошторису, відповідно до кодів класифікації видатків бюджету за такими напрямами:
- покриття витрат, пов'язаних з організацію та наданням платних послуг;
- господарські потреби бюджетної установи;
- ремонт, модернізація та придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей;
- спрямування коштів на заходи, які не передбачені коштами загального фонду.
9.3 Бухгалтерський облік надходжень від плати за послуги, що надаються КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з його функціональними повноваженнями, та витрачання цих коштів ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р № 996-XIV (зі змінами), Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203 (зі змінами) та іншими нормативно-правими актами щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
9. Заключні положення
9.1. Порядок затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського .
9.2. Зміни та доповнення до Порядку можуть вноситись наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до законодавства України.

Вівторок, Червень 13, 2017 - 14:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.