НАКАЗ № 7-125 від 10.06.2019 Про створення і затвердження Положення про Центр розвитку кар'єри й Студентську соціальну службу

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2019_7-125.pdf2.88 МБ

З метою забезпечення професійного консультування молоді щодо адаптації до умов ринку праці, формування навичок, затребуваних роботодавцями, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення» від 04.07.2018 р. № 469-р, відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол від 09.04.2019 р. №4)

НАКАЗУЮ:

1. Створити на базі Департаменту навчально-виховної роботи дорадчо-консультативні органи:
1.1. Центр розвитку кар'єри Департаменту навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського;
1.2. Студентську соціальну службу Департаменту навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2. Затвердити Положення про:
2.1. Центр розвитку кар'єри Департаменту навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (Додаток 1);
2.2. Студентську соціальну службу Департаменту навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (Додаток 2).
3. Загальне керівництво Центром розвитку кар'єри й Студентською соціальною службою покласти на начальника Відділу організаційно-виховної' роботи Департаменту навчально-виховної роботи Пожарську Н. М.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) Киричка П. О.
В.о. Ректора М. 3. Згуровський

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ ДЕПАРТАМЕНТУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення визначає функції та статус Центру розвитку кар'єрі
Департаменту навчально-виховної роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет).
1.2. Центр розвитку кар'єри - дорадчо-консультативний орган Департаменту навчально-виховної роботи Університету.
1.3. Центр розвитку кар'єри може мати бланки, зразки яких затверджуються ректором Університету.
1.4. У своїй діяльності Центр розвитку кар'єри керується чинним законодавством, нормативною базою Університету, Статутом КПІ ім Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім Ігоря Сікорського, Положенням про Департамент навчально-виховної роботі і цим Положенням.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ
2.1. Допомога здобувачам вищої освіти й випускникам знайти своє місце в умовах ринкової економіки, адаптуватись до ринку праці та вирішити проблеми зайнятості.
2.2. Підвищення конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти й випускників на ринку праці.
2.3. Інформування керівництва Університету, факультетів/навчально-наукових інститутів, кафедр про тенденції, прогнози розвитку ринку праці.
2.4. Сприяння в організації роботи профорієнтації й адаптаці здобувачів вищої освіти Університету.
2.5. Організація взаємодії з потенційними роботодавцями для виконання завдань і функцій Центру розвитку кар'єри.
2.6. Популяризація престижності технічної освіти серед молоді.
2.7. Ведення інформаційної й рекламної діяльності, що відповідає напрямам роботи Центру розвитку кар'єри.
3. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ
3.1. Сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти й
випускників Університету.
3.2. Формування психологічної стійкості молодих фахівців і здобувачів вищої освіти, випускників Університету до майбутньої професійної діяльності.
3.3. Вивчення потреб кадрового забезпечення молодими спеціалістами технічного й гуманітарного напрямів на підприємствах, в установах й організаціях м. Києва та інших регіонів України.
3.4. Участь у підготовці рекомендацій адміністрації Університету щодо зміни обсягів і структури підготовки фахівців на підставі аналізу й прогнозування попиту та пропозицій на ринку праці.
3.5. Підтримка співпраці з Державною службою зайнятості, центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами й організаціями м. Києва, області та інших регіонів України.
3.6. Залучення провідних фахівців підприємств, установ й організацій до роз'яснення й надання рекомендацій молоді щодо написання резюме, проходження співбесіди, а також напрямів підприємницької діяльності, порядку оформлення необхідних для реєстрації підприємцем документів тощо.
3.7. Формування та оновлення реєстру підприємств, вакансій тощо, а також електронного ресурсу (далі - сайт) Центру розвитку кар'єри з метою ознайомлення молоді й роботодавців із пропозиціями на ринку праці.
3.8. Надання допомоги замовникам у доборі необхідних їм фахівців серед здобувачів вищої освіти Університету.
3.9. Сприяння в плануванні, організації й контролі за проведенням усіх видів практики, стажування здобувачів вищої освіти й працевлаштування випускників Університету.
3.10. Сприяння вирішенню інших питань щодо навчання та працевлаштування здобувачів вищої освіти й випускників Університету відповідно до чинного законодавства, забезпечення в межах компетенції соціально-економічного й правового захисту випускників.
3.11. Вивчення й поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду з питань забезпечення зайнятості й професійної підготовки молоді.
3.12. Залучення молоді до участі в різноманітних конференціях, форумах, воркшопах та ін., які відповідають меті діяльності Центру розвитку кар'єри.
3.13. Забезпечення кар'єрної орієнтації через проведення Ярмарку вакансій, виставок, презентацій, семінарів, тренінгів з проблем працевлаштування й зайнятості молоді.
3.14. Організація, проведення й участь у заходах, присвячених профорієнтаційній роботі серед молоді.
3.15. Провадження видавничої, інформаційної та іншої діяльності, що відповідає завданням Центру розвитку кар'єри й не суперечить законодавству України.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКУ СОЦІАЛЬНУ СЛУЖБУ ДЕПАРТАМЕНТУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення визначає функції та статус Студентської соціальної служби Департаменту навчально-виховної роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет).
1.2. Студентська соціальна служба - дорадчо-консультативний орган Департаменту навчально-виховної роботи Університету.
1.3. Студентська соціальна служба може мати бланки, зразки яких затверджуються ректором Університету.
1.4. У своїй діяльності Студентська соціальна служба керується чинним законодавством, нормативною базою Університету, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про Департамент навчально-виховної роботи і цим Положенням.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ
2.1. Брати участь у розв'язанні соціальних проблем і поліпшенні становища студентської молоді, надання комплексу соціальних послуг здобувачам вищої освіти, створення сприятливих умов для їхньої самореалізації й самовдосконалення.
2.2. Здійснювати соціальну роботу в студентському середовищі щодо збільшення ефективності процесу адаптації здобувачів вищої освіти першого курсу й зменшення ризику виникнення девіацій в поведінці студентів.
2.3. Забезпечувати профілактику корупційних проявів і формування правової поведінки, а також сприяння самореалізації здобувачів вищої освіти й стимулювання студентських ініціатив у науковій, соціальній, спортивній та інших сферах молодіжного дозвілля.
2.4. Здійснювати профілактику правопорушень і протиправної поведінки серед здобувачів вищої освіти, формування свідомого ставлення до освітнього процесу, корекції особистісних цілей та цінностей щодо навчання й позанавчальної діяльності, сприяння соціалізації здобувачів вищої освіти.
2.5. Організовувати роботу щодо підтримки й розвитку волонтерського руху та підвищувати соціальну активність у студентському середовищі.
2.6. Здійснювати профілактику негативних явищ у студентському середовищі (тютюнопаління, вживання алкоголю й наркотичних речовин тощо), сприяти підвищенню рівня усвідомленості та ризику захворювання на ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, туберкульоз та інфекцій, що передаються статевим
ШЛЯХОМ.
2.7. Проводити розробку, організацію й реалізацію соціально-профілактичних заходів і тренінгових занять, що спрямовані на формування здорового способу життя студентської молоді.
2.8. Здійснювати соціально-психологічний супровід здобувачів вищої освіти з метою підвищення психологічної культури студентської молоді.
2.9. Надавати психологічну підтримку з питань підготовки студентської молоді до самостійного формування стосунків і сімейного життя, підвищення мотивації для реалізації творчого, наукового, інтелектуального потенціалу й самореалізації студентської молоді.
2.10. Розробляти форми навчально-виховної, інформаційної, соціально-профілактичної тощо документації в межах компетенції Студентської соціальної служби для покращення роботи зі здобувачами вищої освіти з боку деканатів, кафедр факультетів/навчально-наукових інститутів і гуртожитків студмістечка.
2.11. Отримувати від структурних підрозділів Університету, факультетів/навчально-наукових інститутів, кафедр, гуртожитків тощо інформацію, необхідну для виконання завдань Студентської соціальної служби.
2.12. За відповідними дорученнями здійснювати безпосередні зв'язки з органами соціальної допомоги, благодійними фондами й громадськими організаціями та іншими установами у сфері освіти, виховної й соціально-профілактичної роботи.
2.13. Здійснювати роботу з реалізації програм соціального становлення й соціальної підтримки студентів у межах національних, державних і місцевих цільових програм.
3. ФУНКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
3.1. Надавати індивідуальні й групові психологічні консультації здобувачам вищої освіти.
3.2. Розробляти пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховної, соціально-профілактичної, психологічної й соціальної роботи в Університеті.
3.3. Вдосконалювати організацію залучення здобувачів вищої освіти до волонтерського руху, соціальної активності й реалізації соціальних проектів університетського, міжуніверситетського, міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
3.4. Проводити системний аналіз стану й досягнень навчального, соціально-профілактичного, виховного та соціально-адаптаційного напрямів роботи в Університеті, розробляти пропозиції щодо підвищення їх ефективності.
3.5.Здійснювати зв'язки з органами виконавчої влади, благодійними фондами й громадськими організаціями та іншими установами у сфері освіти для виконання завдань і функцій Студентської соціальної служби.
3.6. Реалізовувати проекти й програми сприяння повноцінному розвитку особистості здобувачів вищої освіти та студентських груп, сприяння здоровому способу життя, попередження особистісних і міжособистісних проблем, соціально-психологічних конфліктів тощо.
3.7. Проводити системні заходи з метою створення психологічних умов для розвитку творчих здібностей, пізнавальної й мотиваційної сфери особистості студента в навчально-виховному процесі.
3.8. Сприяти вирішенню освітніх і виховних завдань щодо формування соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації молоді.
3.9. Сприяти підвищенню психологічної культури студентської молоді в підготовці студентів до самостійного формування стосунків і сімейного життя.
ЗЛО. Організовувати й проводити системні заходи з метою підвищення мотивації для реалізації творчого, наукового, інтелектуального потенціалу та самореалізації студентської молоді.
3.11. Надавати консультативну допомогу здобувачам вищої освіти для визначення своїх можливостей з урахуванням індивідуальних особливостей, здійснювати соціально-психологічний супровід осіб різних соціальних категорій.
3.12. Допомагати кураторам академічних груп і науково-педагогічним працівникам Університету в формуванні у здобувачів вищої освіти принципів взаємодопомоги, толерантності, відповідальності, впевненості в собі, здатності до активної соціальної взаємодії.
3.13. Надавати допомогу соціальним працівникам-вихователям гуртожитків і кураторам академічних груп щодо визначення програмних напрямів реалізації виховної роботи.
3.14. Розробляти різні форми навчальної, навчально-виховної, соціальної тощо документації в межах компетенції Студентської соціальної служби для покращення роботи зі здобувачами вищої освіти з боку деканатів і кафедр факультетів/навчально-наукових Інститутів.
3.15. Взаємодіяти зі структурними підрозділами Університету, факультетами/навчально-науковими інститутами, кафедрами щодо отримання інформації, необхідної для виконання завдань Студентської соціальної служби.
4. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
4.1. Керівництво Студентською соціальною службою покладається на начальника Відділу організаційно-виховної роботи Департаменту навчально-виховної роботи (далі - Керівник служби).
4.2. Діяльність Студентської соціальної служби забезпечується робочою групою, до складу якої можуть входити здобувані вищої освіти й працівники Університету.
4.3. Склад робочої групи на навчальний рік затверджується розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) за поданням Керівника служби.
4.4. План роботи Студентської соціальної служби на навчальний рік затверджується проректором з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) за поданням робочої групи.
4.5. До складу Студентської соціальної служби входить психологічна служба, захист психічного здоров'я та соціального благополуччя всіх його учасників: здобувачів вищої освіти, педагогічних і науково-педагогічних працівників.
5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА СЛУЖБИ
5.1.Здійснює:
5.1.1. планування соціально-профілактичного, виховного й соціально-адаптаційного напрямів роботи в Університеті;
5.1.2. координацію проведення студентських заходів соціального спрямування;
5.1.3. співпрацю з іншими структурними підрозділами Університету щодо проблем соціального захисту здобувачів вищої освіти, забезпечує дотримання чинного законодавства щодо соціального захисту пільгових категорій здобувачів вищої освіти в разі запитів до Студентської соціальної служби;
5.1.4. координацію взаємодії з державними органами соціальної допомоги, благодійними фондами й громадськими організаціями та Іншими установами у сфері освіти, виховної й соціально-профілактичної роботи.
5.2.Забезпечує:
5.2.1. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;
5.2.2. додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського й нормативної бази Університету та умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського.

5.3. Сприяє:
5.3.1. належному функціонуванню Студентської соціальної служби й реалізації проектів і програм повноцінного розвитку особистості здобувачів вищої освіти та студентських груп, здоровому способу життя, попередженню особистісних і міжособистісних проблем, соціально-психологічних конфліктів тощо;
5.3.2. вирішенню освітніх і виховних завдань щодо формування соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації молоді.
5.4. Надає пропозиції адміністрації Університету щодо вдосконалення роботи Студентської соціальної служби.
5.5. Готує й візує проекти договорів про співпрацю у сфері соціальної підтримки молоді.
5.6. У межах своєї компетенції представляє Університет у центральних органах виконавчої влади й місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях і фондах.
5.7. У своїй діяльності Керівник служби керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, нормативною базою Університету, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про Департамент навчально-виховної роботи і цим Положенням.
6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
6.1. Діяльність Студентської соціальної служби припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Понеділок, Червень 10, 2019 - 17:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.