Наказ №НОН/253/2022 від 15.09.2022 "Про проведення самоаналізу діяльності кафедр (внутрішньої акредитації)"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2022_HOH-253.pdf214.31 КБ
Файл 2022_HOH-253.docx37.25 КБ

На виконання рішення адміністративної ради від 01.09.2022 р. та з метою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, визначення відповідності кафедр університету вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, критеріям зовнішньої акредитації освітніх програм всіх рівнів підготовки здобувачів вищої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Директорам навчально-наукових інститутів (ННІ), деканам факультетів, завідувачам кафедр спільно з департаментом якості освітнього процесу (Жученко О.А.) в період з 15 вересня по 31 жовтня 2022 р. організувати і провести самоаналіз діяльності кафедр університету та визначити відповідність їх показників критеріям внутрішньої акредитації (Додатки 1,2).

2. Відділу акредитації та ліцензування (Мельниченко С.В.):

- до 15.09.2022 р. розробити форми та зміст матеріалів самоаналізу та довести їх до всіх структурних підрозділів, які залучаються до внутрішньої акредитації;

- організувати та провести методичні семінари з питань проведення процедури самоаналізу та відпрацювання необхідних звітних матеріалів;

- здійснювати методичне супроводження роботи кафедр з відпрацювання матеріалів самоаналізу;

- до 18.11.2022 р. провести експертизу матеріалів самоаналізу щодо їх відповідності вимогам нормативних документів та критеріям внутрішньої акредитації, підготувати узагальнену інформацію за результатами проведення самоаналізу.

3. Директорам ННІ, деканам факультетів створити і очолити інститутські/факультетські акредитаційні комісії, до складу яких залучити: заступників директорів ННІ/заступників деканів факультетів, завідувачів випускових кафедр, голів науково-методичних комісій університету зі спеціальностей. Акредитаційним комісіям ННІ/факультетів узагальнити результати самоаналізу кафедр і надати матеріали до відділу акредитації та ліцензування ДЯОП до 07.11.2022 р.

4. Завідувачам кафедр:

- створити і очолити робочі групи з відпрацювання матеріалів самоаналізу, провести засідання кафедр з обговоренням цих матеріалів та надати їх до 31.10.2022 р. до акредитаційних комісій ННІ/факультетів для розгляду і затвердження директором ННІ/деканом факультету;

- призначити відповідальну особу з числа працівників кафедри, у якої зареєстрована поштова адреса в домені gmail.com (наприклад usemame@gmail.com), за внесення даних до спеціальних форм, рекомендованих для заповнення показників самоаналізу. Кандидатури відповідальних осіб (ПІБ, посада, телефон, адреса електронної пошти) надати до відділу акредитації та ліцензування до 19.09.2022 р.

5. Головам науково-методичних комісій університету зі спеціальностей (НМКУ) при оновленні освітніх програм враховувати результати самоаналізу.

6. Департаментам університету за зверненням директорів навчально-наукових інститутів/ деканів факультетів, завідувачів кафедр, співробітників відділу акредитації та ліцензування надавати необхідну інформацію за напрямами їх діяльності.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. першого проректора Жученка О.А.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Четвер, Вересень 15, 2022 - 13:30 to Понеділок, Жовтень 31, 2022 - 13:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.