Наказ №НОН/327/2022 від 16.11.2022 "Про проведення у 2022 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2022_HOH-327.pdf1.3 МБ

З метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, та своєчасного надання пропозицій від університету для участі в конкурсі Міністерства освіти і науки України

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти до виконання наказ Міністерства освіти і науки України №996 від 09.11.2022 р. «Про оголошення у 2022 році конкурсного відбору проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» (далі - Наказ МОН України) (додаток 1).

2. При проведенні конкурсу керуватися «Положенням про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними» затвердженого наказом МОН України від 14.12.2015 р. № 1287 (зі змінами від 25.04.2022 р.).

3. Організаційно-аналітичному відділу НДЧ (Савич О.В.) організувати в КПІ ім. Ігоря Сікорського проведення конкурсного відбору проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які будуть фінансуватися за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2023 році (далі - Конкурс).

4. Керівникам проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - Проектів) молодих учених, що подаються на Конкурс:

4.1. при визначенні тематики Проектів керуватися напрямами згідно з Наказом МОН України, а саме:

безпечна, чиста та ефективна енергетика;

сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт; розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, військової техніки;

нові матеріали та виробничі технології;

зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування;

продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх вод, біоекономіка;

економічні перетворення, демографічні зміни та добробут;

Україна у мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство;

безпекове суспільство: захист свободи, національної безпеки та культурної спадщини України та її громадян;

охорона здоров’я: нові речовини та матеріали для профілактики та лікування, розвиток біотехнологій та обладнання для якісного медичного обслуговування;

інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка.

4.2. до 18.11.2022 року повідомити НДЧ про наміри участі у конкурсному відборі надіславши на адресу ndch@kpi.ua інформацію про: керівника роботи (ПІБ, посада, місце роботи), назву Проекту та секцію, за якою подається Проект;

4.3. підготувати Проекти за формою МОН України (https://mon.dntb.gov.ua/) керуючись листом-роз’ясненням МОН України (далі -Система)(додаток 3). Для цього потрібно:

- зареєструватись в Системі як «Керівник проекту»;

- обрати НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- обрати ознаку конкурсу "Молодіжний конкурс";

- обрати форму проекту (фундаментальне наукове дослідження, прикладне наукове дослідження, науково-технічна (експериментальна) розробка) та заповнити її;

- відправити підготовлений Проект в НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського через цей же інформаційний ресурс.

5. Вченим радам навчально-наукових інститутів, факультетів, наукових підрозділів на конкурсних засадах відібрати Проекти для загально-університетського етапу, які за результатами внутрішньої експертизи отримали понад 76 балів відповідно до затвердженого МОН України Положення про конкурс.

6. Керівникам Проектів до 28 листопада 2022 року подати до НДЧ:

1) роздрукований із спеціалізованої інформаційної системи Проект;

2) листи підтримки від зацікавлених організацій;

3) довідку з бухгалтерії підрозділу про виконання авторами Проекту робіт за договорами та грантовою тематикою у рамках заявленого наукового напряму;

4) калькуляцію кошторисної вартості;

5) інформацію до Проекту для подальшої публікації (додаток 4)\

6) науково-експертні висновки двох експертів (додаток 5);

7) згоду основних виконавців (додаток 6);

8) витяг з протоколу засідання Вченої ради навчально-наукового інституту / факультету, наукового підрозділу про рекомендацію до участі Проекту у Конкурсі.

7. Організаційно-аналітичному відділу НДЧ:

7.1. організувати підведення підсумків експертизи наукових робіт, поданих на Конкурс, та передати їх на затвердження Науково-технічній раді 29 листопада 2022 року;

7.2. підготувати та подати до 01.12.2022 р. до директорату науки та інновацій МОН України Проекти, які за результатами конкурсного відбору отримали в КПІ ім. Ігоря Сікорського найвищі оцінки і рекомендуються Науково-технічною радою університету до участі у конкурсі Міністерства освіти і науки України.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника НДЧ Сидоренка Ю.М.

Проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК

Середа, Листопад 16, 2022 - 00:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.