Наказ №НУ/210/2022 від 02.12.2022 "Про організацію роботи з атестації наукових працівників КПІ ім.Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2022_HY-210.pdf510.4 КБ

На виконання вимог ч. 4 ст. 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та з метою визначення відповідності кваліфікації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського займаній посаді, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня їхньої професійної компетентності та майстерності,

НАКАЗУЮ:

1. На підставі "Положення про порядок проведення атестації наукових працівників Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", затвердженого Наказом №7/285 від 20.11.2019р., (надалі - Положення) провести в першому півріччі 2023 року атестацію наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Відділу кадрів (Андрейчук Л.П.):

• в термін до 07 грудня 2022 року спільно з керівниками структурних підрозділів підготувати списки наукових працівників Університету, які підлягають атестації в 2023 році та подати їх на опрацювання до Комісій з питань атестації наукових працівників відповідно до Положення.

• підготувати атестаційні справи на кожного наукового працівника, що атестується, та подати їх до Атестаційних комісій не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації.

• після проведення атестації наукових працівників долучити їхні атестаційні справи до особових справ.

3. Головам Комісій з питань атестації наукових працівників на підставі "Положення про Комісії з питань атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затвердженого Наказом №НОН/75/2021 від 29.03.2021 р.:

• подати до Комісії Вченої ради університету з наукової та інноваційної діяльності на затвердження графік проведення атестації наукових працівників, які підлягають атестації у 2023 році - до 09 грудня 2022 року;

• ознайомити під підпис наукових працівників, які підлягають атестації у 2023 році, з Положенням, кваліфікаційними вимогами та часом проведення атестації не пізніше ніж за 2 місяці до дати її проведення;

• поінформувати у письмовій формі наукового працівника та проректора з наукової роботи про рішення Комісій з питань атестації наукових працівників протягом трьох робочих днів після його прийняття.

• подати на затвердження до Вченої ради університету та/або Вчених рад структурних підрозділів рішення Комісій з питань атестації наукових працівників щодо результатів атестації протягом тижня з моменту його прийняття.

4. Комісії Вченої ради університету з наукової та інноваційної діяльності підготувати проект рішення Вченої ради щодо графіку проведення атестації наукових працівників Університету до 12 грудня 2022 року.

5. Проректору з наукової роботи Пасічнику В.А.:

• на підставі рішення Вченої ради університету підготувати проект Наказу мПро затвердження графіку проведення атестації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році" протягом тижня з моменту його прийняття.

• підготувати проект Наказу "Про підсумки проведення атестації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році" протягом тижня з моменту затвердження Вченою радою університету та/або Вченими радами структурних підрозділів результатів атестації наукових працівників у 2023 році.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Пасічника В.А.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

П'ятниця, Грудень 2, 2022 - 21:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.