Наказ №НОН/111/2023 від 30.03.2023 "Про організацію освітнього процесу у весняному семестрі 20/23 н.р. в змішаному режимі за окремими спеціальностиями та освітніми програмами університету"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2023_HOH-111.pdf2.09 МБ
PDF icon 2023_HOH-111a1.pdf259.26 КБ
PDF icon 2023_HOH-111a2.pdf337.27 КБ
PDF icon 2023_HOH-111a3.pdf332.4 КБ

Відповідно до рішення Адміністративної ради від 23 березня 2023 р. та з метою забезпечення якісної фахової практичної підготовки здобувачів вищої освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів:

> у термін до 31 березня 2023 року відповідно до рішень Вчених рад підрозділів подати через СЕД МЕГАПОЛІС за формою (Додаток 1) інформацію про перелік освітніх компонент для окремих спеціальностей (Додаток 2) за якими буде організовано навчання в очному режимі з урахуванням забезпечення безпекових умов для всіх учасників освітнього процесу;

> у термін до 31 березня 2023 року надати до відділу з питань цивільного захисту (Нестеренко Ю.В.) необхідну інформацію про необхідну кількість місць в укриттях для одночасного перебування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників, розраховану на основі розкладів очних занять та режиму роботи університету (у формі витягів з протоколів засідань Вчених рад підрозділів Із зазначенням планової кількості здобувачів вищої освіти, працівників та навчальних корпусів, де планується проводити навчальні заняття в очному режимі).

> у термін до 07 квітня 2023 року узгодити з випусковими кафедрами необхідну кількість місць для додаткового поселення здобувачів вищої освіти для участі в заняттях в очному режимі з обов'язковим забезпеченням безпекових вимог у студмістечку та надати ці дані у формі службових записок на ім’я проректорки з навчально-виховної роботи (Семінська Н.В.).

2. Навчальному відділу (Лемешко А.Д.) до 01 квітня 2023 року з врахуванням інформації, наданої згідно п.1, підготувати узагальнений перелік освітніх компонент за якими окремі заняття будуть проводитись в очному режимі для затвердження його на Вченій раді університету.

3. Завідувачам кафедр здійснити підготовчі заходи щодо впровадження очної форми для окремих занять, зокрема:

> забезпечити готовність лабораторій і обладнання для використання їх в освітньому процесі;

> проаналізувати діючий розклад занять та, за необхідності, скоригувати його для забезпечення організації освітнього процесу в змішаному режимі (Додаток 3);

> забезпечити інформування учасників освітнього процесу про особливості проведення занять в очному режимі з урахуванням формату змішаного навчання.

4. Директору студмістечка (Іщенко О.А.) спільно з відповідальними особами за поселення на рівні факультетів/навчально-наукових інститутів у термін до ЗО квітня 2023 року організувати поселення здобувачів за їх заявами з урахуванням доступної кількості вільних місць в гуртожитках студмістечка та за умови необхідності їх участі в заняттях в очному режимі

5. Проректору з адміністративної роботи (Кондратюк В.А.) у термін до 28 квітня 2023 року:

> забезпечити підготовку укриттів для одночасного перебування необхідної кількості здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників, враховуючи розрахункові значення на основі розкладів очних занять та режиму роботи університету;

> здійснити моніторинг та вжити необхідних заходів щодо укомплектування об'єктів фонду захисних споруд необхідним майном, інвентарем, іншими засобами та матеріалами для забезпечення нормальних умов життєдіяльності.

6. З 01 травня 2023 року розпочати в очному режимі окремі види занять за освітніми компонентами, зазначеними у переліку, затвердженому Вченою радою університету.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Четвер, Березень 30, 2023 - 23:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.