НАКАЗ № 2-131 || 14.10.09 || Про організацію приймання завершених держбюджетних науково-дослідних робіт

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 09_2-131.doc53 КБ

В IV кварталі 2009 р. підлягають завершенню і підсумковому звітуванню         83 науково-дослідних роботи, що фінансуються з коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України. В зв’язку з цим

НАКАЗУЮ:

1. Призначити комісії для приймання та оцінки держбюджетних робіт з провідних учених університету згідно з додатком 1.

2. Організаційному відділу науково-дослідної частини Департаменту науки та інноватики (Савич О.В.) організувати проведення приймання закінчених у 2009 р. держбюджетних НДР  з 8 по 25 грудня 2009 р.

3. Комісіям розглянути та провести обговорення звітів завершених робіт, оцінити їх з урахуванням таких критеріїв:

 

для фундаментальних досліджень

 

для прикладних розробок

 • актуальність, науково обґрунтована перспективність тематики проекту;
 • наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів дослід­жень;
 • перспективність подальшого ви­користання результатів дослід­жень;
 • захист за результатами досліджень кандидатських та докторських дисертацій;
 • наявність публікацій;
 • використання в навчальному процесі;
 • залучення студентів до наукової роботи.

 

 • актуальність та доцільність виконан­ня прикладної розробки;
 • практичні результати проведеної прикладної розробки для створення конкурентоспроможних технологій отримання нових матеріалів, речовин, приладів, пристроїв, інших суспільно-корисних результатів; 
 • перспективність упровадження, вико­ристання, патентування та продажу  ліцензій;
 • пропозиції тиражування за допомогою інноваційних структур університету;
 • захист за результатами досліджень кандидатських та доктор­ських ди-сертацій;
 • наявність публікацій;
 • використання в навчальному процесі;
 • залучення студентів до наукової роботи.

4. Науковим керівникам робіт:

4.1. Підготувати звітні матеріали та документацію згідно з технічними завданнями та  подати у науково-дослідну частину для розгляду комісіями наступні матеріали:

 • акт приймання (2 прим.);
 • облікову картку закінченої роботи (1 прим.);
 • науковий звіт для передачі до науково-технічної бібліотеки університету       (1 прим.);
 • анотовані звіти за формами МОН України (2 прим.) та в электронному вигляді.

4.2. До 01.12.2009 р. подати до науково-дослідної частини (кімн. 138, корп. 1, Савич О.В., o.savitch@kpi.ua ) в електронному вигляді описи завершених робіт (з усіх джерел їх фінансування, як бюджетних так і позабюджетних) згідно з додатком 2.

5. Вченим радам факультетів, науково-технічним радам НДІ провести обговорення звітів керівників завершених робіт та визначити одну кращу роботу.

6. Науково-організаційній  комісії Вченої ради університету:

 • визначити  кращі держбюджетні наукові роботи;
 • розглянути описи завершених робіт з метою визначення доцільності їх опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   Проректор з наукової роботи                                            М.Ю. ІЛЬЧЕНКО

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.