Наказ №НУ/208/2022 від 22.11.2022 "Про зміни в організаційній структурі КПІ ім. Ігоря Сікорського"

З метою вдосконалення організаційної структури КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідно до рішення Вченої ради від 01 листопада 2022 року (Протокол № 7),

НАКАЗУЮ:

Наказ №НОН/327/2022 від 16.11.2022 "Про проведення у 2022 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених"

З метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, та своєчасного надання пропозицій від університету для участі в конкурсі Міністерства освіти і науки України

НАКАЗУЮ:

Наказ №НУ/200/2022 від 14.11.2022 "Про затвердження нового складу Бюджетної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського"

У зв’язку із кадровими змінами та перерозподілом функціональних обов’язків керівного складу університету

НАКАЗУЮ:

Розпорядження №РП/238/2022 від 14.11.2022 "Про проведення заходу для обговорення питань формування та розвитку культури академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського"

З метою попередження та запобігання проявам академічного плагіату, дотримання вимог академічної етики та Кодексу честі Університету, роз’яснення Положення про систему запобігання академічному плагіату, Порядку встановленням фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського, формування культури академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти та працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського та на виконання Наказу від 25.02.2020 р. № 1/76,

ПРОПОНУЮ:

Наказ №НОН/322/2022 від 14.11.2022 "Про проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Системні науки та інформатика»"

З метою підвищення якості навчання, розширення освітнього та наукового рівня викладачів, аспірантів і студентів, а також розвитку та реалізації їх творчого потенціалу

НАКАЗУЮ:

Наказ №НОН/320/2022 від 14.11.2022 "Про проведення в КПІ ім. Ігоря Сікорського III Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (SoftTech-2022)»

З метою обговорення результатів наукових публікацій та обміну досвідом між науковцями та здобувачами освіти, що проводять дослідження у галузі інженерії програмного забезпечення

НАКАЗУЮ:

Наказ НУ/198/2022 від 11.11.2022 "Про затвердження Положення про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців"

На виконання рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №5 від 30.06.2020)

НАКАЗУЮ:

Наказ №НГФ/143/2022 від 09.11.2022 "Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану приміщень і території КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році"

З метою підвищення ефективності роботи з благоустрою території і утримання в належному санітарно-технічному стані навчальних корпусів та інших приміщень університету

НАКАЗУЮ

Наказ №НОН/315/2022 від 08.11.2022 "Про затвердження Порядку оформлення академічної мобільності, ініційованої здобувачами вищої освіти"

З метою оптимізації контролю за реалізацією здобувачами вищої освіти права на академічну мобільність з власної ініціативи (п.6 Порядку реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 599 від 13.05.2013) та для належної організації процедур визнання результатів такої академічної мобільності в межах освітніх програм, за якими навчаються здобувачі вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.