НАКАЗ № 2-9 || 29.01.09 || Про виконання рішення Вченої ради /«Викладач-дослідник–2008» та «Молодий викладач-дослідник –2008»/

На виконання рішення Вченої ради Національного університету України «Київський політехнічний інститут» від 19 січня 2009 р., протокол № 1

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити списки переможців конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Викладач-дослідник–2008» та «Молодий викладач-дослідник –2008».
2. Встановити додатково надбавку у розмірі 20 % від посадового окладу на термін з 01.01.2009 р. по 31.12.2009 р. нижчезазначеним науково-педагогічним працівникам, переможцям за номінацією «Викладач-дослідник–2008» та номінацією «Молодий викладач - дослідник–2008»:

НАКАЗ № 1-3 || 26.01.09 || Про організацію практики студентів у 2009 році

Виробничу практику студентів НТУУ “КПІ” у 2009 році провести у відповідності до навчальних планів спеціальностей, умов договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені робочими навчальними планами.

НАКАЗ № 4-4 || 26.01.09 || Про затвердження Змін до Положення про Тендерний комітет НТУУ "КПІ"

Відповідно до чинного законодавства, що регулює відносини щодо здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" з метою забезпечення єдиного порядку оформлення документації щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”

Н А К А З У Ю:

НАКАЗ № 4-468 від 30.12.2008 Про організацію конкурсу НТУУ «КПІ» на кращий Веб-сайт структурних підрозділів університету (доповнено)

На виконання постанови Кабінету Міністрів від 07 грудня 2005 року № 1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.07 № 381-р «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008-2012 роки», з метою вдосконалення інформації щодо діяльності НТУУ «КПІ» та його структурних підрозділів, висвітлення кращого досвіду та покращення навчальної, наукової, профорієнтаційної та інноваційної діяльності за рах

НАКАЗ № 1-155 від 29.12.2008 Про перевірку виконання колективного договору 2008 року та підготовку проекту колективного договору на 2009 рік

На виконання рішення конференції трудового колективу університету від 10 квітня 2008 року

Н А К А З У Ю:

НАКАЗ № 4-465 || 24.12.08 || По науково-педагогічному складу

Згідно з наказом № 4-448 від 18 грудня 2008 року,

Н А К А З У Ю :

1. Завідувача кафедри металознавства та термічної обробки, проф. Хижняка Віктора Гавриловича з 19 грудня 2008 року перевести на посаду професора цієї ж кафедри.

2. На доцента кафедри металознавства та термічної обробки Писаренка Володимира Миколайовича покласти виконання обов’язків завідувача цієї ж
кафедри з 19 грудня 2008 року до проведення конкурсу.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-99 || 10.12.08 || Про формування плану державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою заочної форми навчання на 2009 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996р. №266 “Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для одержання потреб і контролю за їх виконанням” та з метою формування проектних показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою на 2009 рік

ПРОПОНУЮ:

НАКАЗ № 4-390 || 26.11.08 || Про проведення “Дня донора” в НТУУ"КПІ"

Керуючись Законом України “Про донорство крові та її компонентів” від 23.06.1995 р. та велику потребу лікувально-профілактичних закладів міста в донорські крові, згідно з листом Київського міського центру крові №535від
7 листопада 2008 р.,

НАКАЗУЮ:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-93 || 24.11.08 || Про зміну складу експертної ради з навчальних видань

Згідно з поданням Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО) ввести до складу експертної ради з навчальних видань співробітника УІІТО – інженера-програміста І категорії, доц. Юрчука Леоніда Юрійовича.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.