НАКАЗ № 2-22 || 16.02.10 || Про створення лабораторії магнітних нанотехнологій в медицині та біології при кафедрі біоінформатики ФБТ.

З метою організації та проведення навчальної та наукової роботи на кафедрі біоінформатики ФБТ для вирішення актуальних наукових задач щодо застосування магнітних технологій для синтезу і дослідження нанотехнологічних матеріалів та систем управління ними з метою створення нових лікарських форм для лікування онкологічних захворювань у відповідності з рішенням Вченої ради факультету біотехнології і біотехніки від 28 грудня 2009 р. (протокол № 11).

НАКАЗ № 1-20 || 15.02.10 || Про проведення соціологічного дослідження в НТУУ «КПІ»

На виконання наказу НТУУ «КПІ» № 3-1 від 15 січня 2010 року «Про перевірку виконання колективного договору 2009 року та підготовку проекту колективного договору на 2010 рік»

Розпорядження № 5-15 || 15.02.10 || Про проведення десятого туру ректорського контролю (весна2010) перевірки якості залишкових знань студентів 4 курсу

На виконання наказу ректора від 26.09.2005р. №1-127 «Про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в Університеті» та розпорядження №5-75 від 14 вересня 2007 року,

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-16 || 15.02.10 || Про розробку та впровадження комплексного механізму академічної мобільності студентів

З метою розробки та впровадження комплексного механізму академічної мобільності студентів, як невід’ємної частини Болонської системи освіти та в рамках проекту «Освіта Країною» фонду «Люди майбутнього»

ПРОПОНУЮ:

1. Студентку 3 курсу, Одеського національного університету ім. Іллі Мечнікова, Мазурик В.В., допустити до навчання за індивідуальним навчальним планом, на факультет соціології і права за напрямом спеціальності «Соціальна робота» з 15.02.2010 по 30.03.2010.

НАКАЗ № 2-21 / 12 || 10.02.10 || Про організацію проведення ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології”

25–29 травня 2010 року в ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» відбудеться ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» (далі Конференція).
На забезпечення підготовки і проведення Конференції

НАКАЗ №4-17 || 03.02.10 || Про проведення медичних оглядів студентів 3 курсу

Виконуючи Постанову Кабінету Міністрів України «Про обов’язкові медичні огляди деяких категорій населення від 5 вересня 1994 р.№532 та рішення Ради ректорів Київського регіону № 129-563 від 19 вересня 1994 р.»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-8 || 01.02.09 || Про вдосконалення порядку підписання документів НТУУ «КПІ» у випадку відсутності особи, підпис якої зазначений на проекті документа

З метою дотримання вимог чинного законодавства, Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

НАКАЗ № 4-12 || 28.01.10 || Про організацію цивільної оборони університету

Згідно із Законом України “Про цивільну оборону України”, наказом Міністра освіти та науки України “Про організацію і діяльність цивільної оборони Міністерства освіти та науки України” 27 від 17 січня 2002 року,

НАКАЗ № 4-15 від 28.01.2010 Про закріплення приміщень та їх призначення в навчальних корпусах  № 5, № 12 та № 17

З метою ефективного використання приміщень в навчальних корпусах № 5, № 12 та № 17

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-9 || 25.01.10 || Про створення робочої групи з формування показників та аналізу результатів рейтингу університету

Враховуючі широке впровадження рейтингових систем оцінювання ВНЗ на міжнародному і національному рівнях та на виконання наказу МОН України від 24.12.2009 р. № 1185

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.