НАКАЗ № 4-47 || 30.03.09 || Про режим роботи університету у зв'язку зі святами...

Про режим роботи університету у зв'язку зі святами Великоднем - 19 квітня 2009 р., Міжнародним днем солідарності трудящих - 1травня 200 9 р., Святом весни та праці - 2 травня 200 9 р. та Днем Перемоги - 9 травня 2009 р.

НАКАЗ № 4-41 || 19.03.09 || Про зміни у складі Тендерного комітету НТУУ "КПІ"

Відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1017), що регулює відносини щодо здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" з метою забезпечення єдиного порядку оформлення документації щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”

НАКАЗ № 2-37 || 16.03.09 || Про конкурс наукових робіт НТУУ ”КПІ”, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету по лінії Міністерства освіти і науки України

З метою підвищення наукового рівня та практичної цінності фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та розробок, ефективного використання коштів державного бюджету, що вивільняться після завершення НДР у 2009 році,

Н А К А З У Ю:

НАКАЗ № 2-36 || 13.03.09 || Про заходи щодо підвищення рейтингу Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” в мережі Internet

З метою удосконалення роботи з інформаційними ресурсами НТУУ «КПІ» щодо забезпечення високого рейтингу університету у світовій мережі Internet

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-14 від 13.02.2009 Про впровадження «Тимчасового положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників»

З метою підвищення ефективності праці науково-педагогічних працівників університету, на виконання рішення Вченої ради від 19.01.2009 р.

НАКАЗ № 2-9 || 29.01.09 || Про виконання рішення Вченої ради /«Викладач-дослідник–2008» та «Молодий викладач-дослідник –2008»/

На виконання рішення Вченої ради Національного університету України «Київський політехнічний інститут» від 19 січня 2009 р., протокол № 1

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити списки переможців конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Викладач-дослідник–2008» та «Молодий викладач-дослідник –2008».
2. Встановити додатково надбавку у розмірі 20 % від посадового окладу на термін з 01.01.2009 р. по 31.12.2009 р. нижчезазначеним науково-педагогічним працівникам, переможцям за номінацією «Викладач-дослідник–2008» та номінацією «Молодий викладач - дослідник–2008»:

НАКАЗ № 1-3 || 26.01.09 || Про організацію практики студентів у 2009 році

Виробничу практику студентів НТУУ “КПІ” у 2009 році провести у відповідності до навчальних планів спеціальностей, умов договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені робочими навчальними планами.

НАКАЗ № 4-4 || 26.01.09 || Про затвердження Змін до Положення про Тендерний комітет НТУУ "КПІ"

Відповідно до чинного законодавства, що регулює відносини щодо здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" з метою забезпечення єдиного порядку оформлення документації щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”

Н А К А З У Ю:

НАКАЗ № 4-468 від 30.12.2008 Про організацію конкурсу НТУУ «КПІ» на кращий Веб-сайт структурних підрозділів університету (доповнено)

На виконання постанови Кабінету Міністрів від 07 грудня 2005 року № 1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.07 № 381-р «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008-2012 роки», з метою вдосконалення інформації щодо діяльності НТУУ «КПІ» та його структурних підрозділів, висвітлення кращого досвіду та покращення навчальної, наукової, профорієнтаційної та інноваційної діяльності за рах

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.