НАКАЗ № 1-155 від 29.12.2008 Про перевірку виконання колективного договору 2008 року та підготовку проекту колективного договору на 2009 рік

На виконання рішення конференції трудового колективу університету від 10 квітня 2008 року

Н А К А З У Ю:

НАКАЗ № 4-465 || 24.12.08 || По науково-педагогічному складу

Згідно з наказом № 4-448 від 18 грудня 2008 року,

Н А К А З У Ю :

1. Завідувача кафедри металознавства та термічної обробки, проф. Хижняка Віктора Гавриловича з 19 грудня 2008 року перевести на посаду професора цієї ж кафедри.

2. На доцента кафедри металознавства та термічної обробки Писаренка Володимира Миколайовича покласти виконання обов’язків завідувача цієї ж
кафедри з 19 грудня 2008 року до проведення конкурсу.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-99 || 10.12.08 || Про формування плану державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою заочної форми навчання на 2009 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996р. №266 “Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для одержання потреб і контролю за їх виконанням” та з метою формування проектних показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою на 2009 рік

ПРОПОНУЮ:

НАКАЗ № 4-390 || 26.11.08 || Про проведення “Дня донора” в НТУУ"КПІ"

Керуючись Законом України “Про донорство крові та її компонентів” від 23.06.1995 р. та велику потребу лікувально-профілактичних закладів міста в донорські крові, згідно з листом Київського міського центру крові №535від
7 листопада 2008 р.,

НАКАЗУЮ:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-93 || 24.11.08 || Про зміну складу експертної ради з навчальних видань

Згідно з поданням Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО) ввести до складу експертної ради з навчальних видань співробітника УІІТО – інженера-програміста І категорії, доц. Юрчука Леоніда Юрійовича.

Перший проректор Ю.І. Якименко

НАКАЗ № 4-388 || 24.11.08 || Про режим роботи університету у зв’язку зі святами 1 та 7 січня 2009 року.

Відповідно до статей 57, 67 Кодексу законів про працю України та з метою створення сприятливих умов для відпочинку студентів, аспірантів, докторантів, працівників НТУУ “КПІ”, раціонального використання робочого часу, підтримання внутрішнього порядку в навчальних корпусах, студентських гуртожитках, на території НТУУ “КПІ”, а також в підрозділах, забезпечення протипожежного режиму на об’єктах НТУУ “КПІ” та безаварійної роботи інженерно-технічних служб у неробочі та святкові дні,

Перелік конкурсних проектів науково-дослідних робіт НТУУ "КПІ", що пройшли експертизу секцій за фаховими напрямами МОН України на 2009 р.

з/п

Назва роботи, науковий керівник

Назва секцій за фаховим напрямком Наукової ради МОН

Результати конкурсного відбору наукових проектів

НАКАЗ № 2-185 || 09.11.08 || Про результати проведення V-го конкурсу науково-дослідних робіт на одержання фінансової підтримки НТУУ «КПІ» на 2008/2009 навчальний рік

З метою підтримки молодих вчених університету, активізації наукової діяльності студентів і аспірантів, підготовки кадрів вищої кваліфікації та у зв’язку з успішним завершенням виконання науково-дослідних робіт переможцями фінансової підтримки у 2007/2008 навчальному році і урахуванням результатів проведення V-го конкурсу на одержання фінансової підтримки на 2008/2009 навчальний рік

Н А К А З У Ю :

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.