НАКАЗ № 1-174 від 05.12.2007 Про введення в дію «Положення про магістратуру НТУУ «КПІ»

Згідно з рішенням Вченої ради НТУУ «КПІ» від 12.11.2007 р.

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію «Положення про магістратуру НТУУ «КПІ» з 2007/2008 навчального року.
2. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр:
- до 28 грудня 2007 року ознайомити з Положенням співробітників деканатів та викладачів;
- до 31 січня 2008 року привести навчально-організаційну та навчально-методичну документацію деканатів та кафедр у відповідність до вимог Положення.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Ю.І. Якименка.

НАКАЗ № 1-163 від 27.11.07 Про введення в дію “Положення про організацію працевлаштування студентів НТУУ”КПІ”

Н А К А З У Ю :
1. Ввести в дію “Положення про організацію працевлаштування студентів НТУУ”КПІ”.
2. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр ознайомити з Положенням співробітників підрозділів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З.Згуровський

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-86 || 18.10.07 || Про проведення п'ятого етапу ректорського контролю ( осінь ' 2007) перевірки якості залишкових знань студентів 5 курсу НТУУ "КПІ"

На виконання наказу ректора від 26.09.2005 р. № 1-127 " Про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в Університеті " та розпорядження № 5-75 від 14 вересня 2007 року,

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-82 || 08.10.07 || Про оформлення особових справ студентів 5 курсу

На виконання Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН України від 05.02.2007 р. № 84, наказу ректора НТУУ»КПІ» від 24.05.2007 р. № 1-85 «Про організацію прийому та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів у 2007/08 навчальному році» та з метою своєчасного завершення оформлення особових справ студентів 5 курсу

НАКАЗ № 2-115 || 01.10.07 || Про організацію приймання завершених держбюджетних науково-дослідних робіт

В IV кв. 2007 р. підлягають завершенню і підсумковому звітуванню 49 науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України. В зв'язку з цим,

Н А К А З У Ю:

1. Призначити комісії для приймання та оцінки держбюджетних робіт в складі провідних вчених університету згідно з додатком 1.

2. Організаційному відділу науково-дослідної частини Департаменту науки та інноватики (Кравець З.В.) організувати проведення приймання закінчених у 2007 р. держбюджетних НДР у строк 5 - 22 грудня 2007 р.

НАКАЗ № 2-112 || 01.10.07 || Запит на здобуття фінансової підтримки науково-дослідної роботи студентів і аспірантів

Запит на здобуття фінансової підтримки науково-дослідної роботи студентів і аспірантів

НАКАЗ № 1-131 від 18.09.2007 Про працевлаштування випускників 2008 року

З метою організованого проведення заходів щодо працевлаштування випускників 2008 року
ПРОПОНУЮ :
1. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедрами:
1.1. Призначити відповідальних осіб за працевлаштування випускників.
1.2. Подати відомості обліку працевлаштування випускників 2008 р. до 10.10.2007 р. оформлені згідно методичних вказівок (додаток №2).
1.3. Провести заключні зустрічі з працевлаштування випускників за графіком (додаток №1). Передбачити на кожну спеціальність 20-30 хвилин і два потоки.

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.