НАКАЗ № 1-114 від 06.07.2006 Про створення науково-методичного центру “Системного аналізу і статистики” (НМЦ „АІСТ”) в НТУУ"КПІ"

З метою удосконалення методик та розробки інноваційних технологій і механізмів визначення рейтингів системи базових методологічних складових забезпечення якості вищої освіти в умовах інтеграції університету в єдиний світовий простір та формування суспільства, заснованого на знаннях,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 4-15 від 14.02.2006 Про затвердження Положення про організацію технічного обслуговування, ремонту та реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель (об‘єктів) НТУУ “КПІ”.

З метою подальшого поліпшення обслуговування, ремонту і реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель (об‘єктів) університету, а також узгодження діяльності керівників інститутів, факультетів та інших структурних підрозділів університету з підрозділами служб головного інженера і підрядними ремонтними організаціями у відповідності з “Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків і споруд”, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 р.

НАКАЗ № 2-18/1од від 13.02.2006 Про створення лабораторії комп’ютерної фізики подвійного підпорядкування

З метою підвищення якості підготовки фахівців і забезпечення проведення спільних наукових досліджень Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ «КПІ») та Інституту магнетизму НАН України та МОН України (далі – Інститут магнетизму)

НАКАЗУЄМО:

НАКАЗ № 2-10 від 26.01.2006 Про затвердження положення «Про телекомунікаційну мережу НТУУ “КПІ" та правил користування телекомунікаційною мережею, інформаційними ресурсами та сервісами

З метою організаційно-нормативного забезпечення функціонування інформаційної системи університету та реалізації заходів по її подальшому вдосконаленню на виконання рішення адміністративної ради НТУУ «КПІ» від 8.12.2005 р.

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 2-12 від 27.01.2006 Про перейменування відділу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності

З метою ефективного використання наукового потенціалу та сприяння комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються при виконанні наукових, науково-технічних і методичних робіт, згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2005 р. № 631,

Н А К А З У Ю :

НАКАЗ № 4-272 від 22.11.2005 Про внесення змін та доповнень до “Інструкції про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ “КПІ”

З метою уточнення та роз’яснення вимог щодо оформлення наказів, які видаються в НТУУ "КПІ",

Н А К А З У Ю:

НАКАЗ № 1-136 від 14.10.2005 Про введення в дію Положення про порядок оплати праці науково- педагогічних працівників із контрактними студентами

НАКАЗ № 4-247 від 10.10.2005 Про затвердження Порядку організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в НТУУ"КПІ"

На виконання основних вимог Закону України “Про охорону праці”, наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” та з метою створення єдиної системи організації роботи з охорони праці в університеті, забезпечення здорових і безпечних умов під час навчально-виховного процесу, наукової і господарської роботи та запобігання травматизму його учасників

НАКАЗУЮ:

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.