НАКАЗ № 4-134 || 26.04.07 || Про проведення “Дня донора” в НТУУ"КПІ"

Керуючись Законом України “Про донорство крові та її компонентів” від 23.06.1995 р. та велику потребу лікувально-профілактичних закладів міста в донорські крові, згідно з листом Київського міського центру крові №264 від
22 березня 2007 р.,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-24 || 07.04.07 || Про переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання

На виконання Закону України про "Про вищу освіту" №2984-III, Наказу Міністерства освіти і науки України №245 від 15.07.1996 р. „Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів”, «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ», ухваленого Вченою Радою НТУУ «КПІ», протокол №9 від 02.07.2004 р,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання (Додаток 1).

НАКАЗ № 2-14 || 08.02.07 || Про створення експертної комісії для проведення конкурсу на премії НТУУ „КПІ” за кращі підручники, навчальні посібники, монографії в 2007 р.

Згідно з Рішенням Вченої ради НТУУ „КПІ” від 1 червня 1992 р. (протокол № 6) в університеті проводиться щорічний конкурс на кращі підручники, навчальні посібники, монографії.

НАКАЗ № 1-9 || 24.01.07 || Про організацію практики студентів у 2007 році

Виробничу практику студентів НТУУ “КПІ” у 2007 році провести у відповідності до навчальних планів спеціальностей, умов договорів з підприємствами , договорів на підготовку спеціалістів та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені робочими навчальними планами.
З метою підготовки і організованого проведення практики студентів НТУУ “КПІ”
Н А К А З У Ю

НАКАЗ № 1-114 від 06.07.2006 Про створення науково-методичного центру “Системного аналізу і статистики” (НМЦ „АІСТ”) в НТУУ"КПІ"

З метою удосконалення методик та розробки інноваційних технологій і механізмів визначення рейтингів системи базових методологічних складових забезпечення якості вищої освіти в умовах інтеграції університету в єдиний світовий простір та формування суспільства, заснованого на знаннях,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 4-15 від 14.02.2006 Про затвердження Положення про організацію технічного обслуговування, ремонту та реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель (об‘єктів) НТУУ “КПІ”.

З метою подальшого поліпшення обслуговування, ремонту і реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель (об‘єктів) університету, а також узгодження діяльності керівників інститутів, факультетів та інших структурних підрозділів університету з підрозділами служб головного інженера і підрядними ремонтними організаціями у відповідності з “Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків і споруд”, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 р.

НАКАЗ № 2-18/1од від 13.02.2006 Про створення лабораторії комп’ютерної фізики подвійного підпорядкування

З метою підвищення якості підготовки фахівців і забезпечення проведення спільних наукових досліджень Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ «КПІ») та Інституту магнетизму НАН України та МОН України (далі – Інститут магнетизму)

НАКАЗУЄМО:

НАКАЗ № 2-10 від 26.01.2006 Про затвердження положення «Про телекомунікаційну мережу НТУУ “КПІ" та правил користування телекомунікаційною мережею, інформаційними ресурсами та сервісами

З метою організаційно-нормативного забезпечення функціонування інформаційної системи університету та реалізації заходів по її подальшому вдосконаленню на виконання рішення адміністративної ради НТУУ «КПІ» від 8.12.2005 р.

НАКАЗУЮ:

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.