Розпорядження РП/42/2020 від 21.12.2020 "Про оновлення переліку освітніх програм університету"

З метою якісної підготовки до нового навчального року та на виконання рішення Вченої ради від 14.12.2020 р., протокол №8

ПРОПОНУЮ:

Наказ НОН/55/2020 від 18.12.2020 "Про введення в дію сертифікатних програм за спеціальностями КПІ ім.Ігоря Сікорського"

Відповідно до рішень Методичної ради університету від 05.11.2020 р. протокол № 3 та від 10.12.2020 р. протокол № 4 про затвердження сертифікатних програм

НАКАЗУЮ:

Наказ НОН/52/2020 від 17.12.2020 "Про організацію практики здобувачів вищої освіти у 2021"

Практику здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році провести відповідно до умов договорів з підприємствами, установами, організаціями та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у терміни, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами.

З метою підготовки і організованого проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

Розпорядження РП/37/2020 від 10.12.2020 [Про подання акредитаційних матеріалів освітніх програм бакалаврів і магістрів, які акредитуються в січні-березні 2021 р.]

З метою забезпечення якісної та своєчасної внутрішньої експертизи акредитаційних матеріалів освітніх програм бакалаврів і магістрів, які акредитуються в січні-березні 2021 р., і враховуючи обмежені можливості комунікації співробітників департаментів університету та НПП, які залучені до цієї роботи, пов’язані з COVID-19

П Р О П О Н У Ю :

Наказ НУ/24/2020 від 09.12.2020 "Про затвердження положень факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорськогота його структурних підрозділів"

З метою приведення до єдиного стандарту положень про структурні підрозділи КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

Наказ НОН/43/2020 від 08.12.2020 "Про введення в дію освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти"

На виконання рішення Вченої ради університету від 09.11.2020 р., протокол № 7

НАКАЗУЮ:

Розпорядження РП/33/2020 від 07.12.2020 "Про сприяння діяльності відповідальної особи з організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці та за доступ до публічної інформації"

З метою дотримання чинного законодавства та оптимізації роботи у сфері захисту персональних даних та доступу до публічної інформації,

ПРОПОНУЮ:

Наказ НУ/23/2020 від 07.12.2020 "Про запровадження моніторингу використання програмного забезпечення в КПІ ім.Ігоря Сікорського"

На виконання Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» від 15 травня 2002 р. N 247-р з метою оптимізації використання програмного забезпечення університету до
вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

Наказ НОН/41/2020 від 03.12.2020 "Про організацію роботи КПІ ім.Ігоря Сікорського з атестації наукових працівників"

На виконання вимог ч. 4 ст. 6 Закону України "Про наукову і науковотехнічну діяльність" та з метою визначення відповідності кваліфікації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського займаній посаді, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня їхньої професійної компетентності та майстерності,

Н А К А З У Ю:

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.