Науково-інноваційна робота

Назва
НАКАЗ № 2-15 | 20.02.14 | Про підсумки конкурсу НТУУ «КПІ» науково-дослідних робіт, які фінансуватимуться із загального фонду державного бюджету в 2014 році, та призначення керівників НДР
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 5-64 | 04.06.13 | Щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення
НАКАЗ № 2-11 | 05.02.13 | Про здійснення заходів для забезпечення відповідності періодичних наукових друкованих видань НТУУ «КПІ» вимогам включення (їх) до переліку наукових фахових видань України
НАКАЗ № 2-266 | 29.11.12 | Про вдосконалення забезпечення опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та підвищення показників цитованості науковців
НАКАЗ № 2-248 від 07.11.2012 Про вдосконалення механізму взаємодії учасників, що працюють з об’єктами права інтелектуальної власності
Результати конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок на 2013 рік
Результати експертизи проектів, що запропоновані науковими підрозділами на конкурс за рахунок бюджетного фінансування на 2013 рік
НАКАЗ № 2-145 | 10.08.12 | Про удосконалення системи управління науковим та інноваційним напрямами діяльності університету
Результати експертизи проектів, що запропоновані науковими підрозділами на конкурс за рахунок бюджетного фінансування на 2012 рік , яка проведена в університеті.
Тематика наукових досліджень і розробок. Директорам інститутів, деканам факультетів, керівникам наукових структурних підрозділів!
НАКАЗ № 4-427 || 06.12.10 || Про проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Моделювання та прогнозування економічних процесів»
Результати експертизи проектів, що запропоновані науковими підрозділами  на конкурс за рахунок бюджетного фінансування на 2011 рік
Наказ № 2-29 || 18.02.10 || Про створення експертної комісії для проведення конкурсу на премії за кращі підручники
[внесено зміни] НАКАЗ № 2-178 || 09.12.09 || На виконання Наказу ректора № 2-62
НАКАЗ № 2-151 || 02.11.09 || Про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник-2009», «Молодий викладач-дослідник-2009»
НАКАЗ № 2-131 || 14.10.09 || Про організацію приймання завершених держбюджетних науково-дослідних робіт
НАКАЗ № 2-130 || 12.10.09 || Про результати проведення VI-го конкурсу науково-дослідних робіт на одержання фінансової підтримки НТУУ "КПІ" на 2009/2010 навчальний рік
Результати експертизи секціями наукової ради МОН України проектів науково-дослідних робіт НТУУ "КПІ" на 2010 рік
НАКАЗ № 2-113 від 31.08.2009 Про проведення VI-го конкурсу на одержання фінансової підтримки науково-дослідних робіт студентів і аспірантів НТУУ "КПІ" у 2009/2010 навч. році
Перелік проектів, що запропоновані науковими підрозділами на конкурс за рахунок бюджетного фінансування на 2010 рік та пройшли експертизу в університеті.
НАКАЗ № 2-62 від 27.04.2009 Про затвердження комплексних програм НТУУ "КПІ"
НАКАЗ № 2-37 || 16.03.09 || Про конкурс наукових робіт НТУУ ”КПІ”, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету по лінії Міністерства освіти і науки України
НАКАЗ № 2-36 || 13.03.09 || Про заходи щодо підвищення рейтингу Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” в мережі Internet
Перелік конкурсних проектів науково-дослідних робіт НТУУ "КПІ", що пройшли експертизу секцій за фаховими напрямами МОН України на 2009 р.
НАКАЗ № 977 || 27.10.08 || Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Сторінки

Підписатися на Науково-інноваційна робота

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.