НАКАЗ №НОД/113/24 від 20.02.2024 року "Про проведення внутрішнього постакредитаційного моніторингу освітніх програм у 2024 році "

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2024_HOD-113.pdf4.02 МБ
Файл 2024_HOD-113a1.docx10.97 КБ
Файл 2024_HOD-113a2.docx29.97 КБ
Файл 2024_HOD-113a3.docx22.45 КБ
Файл 2024_HOD-113a4.docx18.38 КБ

Відповідно дo рішення Методичної ради університету від 01 лютого 2024 року (протокол №4) тa з метою вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр спільно з відділом акредитації та ліцензування департаменту якості освітнього процесу (Бур'ян C.0.) протягом 2024 року організувати та провссти в КПІ ім. Ігоря Сікорського внутрішній постакредитаційний моніторинг освітніх програм (ОП), які пройшли акредитацію Національним агентством iз забсзпечення якості вищої освіти та отримали відповідні ссртифікати терміном на 5 років.

2.Головам науково-методичних комісій зі спеціальностей, деканам факультстів/директорам навчально-наукових інститутів спільно із завідувачами кафедр та гарантами освітніх програм:

» здійснити аналіз зауважень та рекомендацій, що були надані експертними групами та галузевими експертними радами для ОП, які пройшли акредитацію Національним агентствомз забесзпечення якості
вищої освіти та отримали відповідні сертифікати;

» у термін до 30 червня 2024 року розробити та затвердити Вченими радами факультетів/навчально-наукових інститутів плани усунення виявлених недоліків та врахування наданих експертними групами тa
галузевими експертними радами рекомендацій із зазначенням конкретних термінів їх реалізації згідно рекомендованої форми Додатку 1 для ОП, які пройшли акредитаційні скспертизи у 2022-2023 роках (Додаток 2);

» у термін до 30 червня 2024 року надати до відділу акредитації та ліцензування (Бур'ян С.О.) через СЕД «Мегаполіс» затверджені звіти 3 внутрішнього постакредитаційного моніторингу, згідно форми Додатку 3, для ОП, які пройшли акредитаційні скспертизи Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у 2020-2021 роках (Додаток 4).

3. Відділу акредитації та ліцензування (Бур'ян С.О.):

» у термін до 15 серпня 2024 року провсести аналіз звітів з внутрішнього постакредитаційного моніторингу та врахувати його результати при прийнятті рішення щодо доцільності проходження чергових акредитацій
OП;

» протягом 2024 року проводити моніторинг підрозділів щодо готовності до акредитації ОП та виконання затверджених планів врахування рекомендацій та усунення недоліків, наданих експертними групами тa
галузевими експертними радами, для ОП, які проходили акредитаційні експертизи у 2022-2023 роках.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Жученка O.A.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Вівторок, Лютий 20, 2024 - 16:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.