НАКАЗ № 1-100 || 21.06.2007 || Про надання статистичних даних за напрямами діяльності університету

З метою своєчасного надання інформації щодо напрямів діяльності університету у відповідні органи Міністерства освіти і науки України та органи Держкомстату, підвищення відповідальності керівників за повноту та достовірність інформації, що надається, можливості використання показників, за якими проводиться рейтинг вищих навчальних закладів, для внутрішнього моніторингу і порівняння своєї діяльності з іншими технічними ВНЗ України, інформаційного супроводження Державного реєстру вищих навчальних закладів України стосовно університету

Н А К А З У Ю :

НАКАЗ № 1-185 || 24.05.07 || Про організацію прийому та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів у 2007/08 навчальному році

З метою організації прийому та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів
Н А К А З У Ю :
1. Директорам інститутів, деканам факультетів:

НАКАЗ № 1-149 || 22.05.07 || Про проведення Перших міжнародних студентських Богатирських ігор

З метою активізації міжнародної діяльності, налагодження та розвитку зв’язків між органами студентського самоврядування НТУУ „КПІ” та університетів-партнерів, вдосконалення виховної роботи, пропагування здорового способу життя, реалізації міжнародних студентських програм обміну та розробки нових програм співпраці

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-76 || 12.05.07 || Про результати державної атестації спеціалістів

На виконання рішення Методичної ради від 19.04.2007 р., протокол № 8 щодо результатів державної атестації спеціалістів та з метою подальшого удосконалення дипломного проектування, якості оформлення та обліку документів з державної атестації випускників університету
НАКАЗУЮ:
1. Директорам інститутів, деканам факультетів відповідно до наказу ректора № 1-13 від 14.02.2006 р.:
1.1. Провести організаційні заходи щодо забезпечення у 2007 році високої якості дипломного проектування та державної атестації випускників.

НАКАЗ № 4-134 || 26.04.07 || Про проведення “Дня донора” в НТУУ"КПІ"

Керуючись Законом України “Про донорство крові та її компонентів” від 23.06.1995 р. та велику потребу лікувально-профілактичних закладів міста в донорські крові, згідно з листом Київського міського центру крові №264 від
22 березня 2007 р.,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-24 || 07.04.07 || Про переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання

На виконання Закону України про "Про вищу освіту" №2984-III, Наказу Міністерства освіти і науки України №245 від 15.07.1996 р. „Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів”, «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ», ухваленого Вченою Радою НТУУ «КПІ», протокол №9 від 02.07.2004 р,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання (Додаток 1).

НАКАЗ № 2-14 || 08.02.07 || Про створення експертної комісії для проведення конкурсу на премії НТУУ „КПІ” за кращі підручники, навчальні посібники, монографії в 2007 р.

Згідно з Рішенням Вченої ради НТУУ „КПІ” від 1 червня 1992 р. (протокол № 6) в університеті проводиться щорічний конкурс на кращі підручники, навчальні посібники, монографії.

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.