Січень 2013

НАКАЗ № 1-9 | 25.01.13 | Про проведення медичних оглядів студентів 3 курсу

Виконуючи Постанову Кабінету Міністрів України «Про обов’язкові медичні огляди деяких категорій населення від 5 вересня 1994 р.№532 та рішення Ради ректорів Київського регіону № 129-563 від 19 вересня 1994 р.»

НАКАЗ № 2-5 | 22.01.13 | Про затвердження Положення про розміщення повідомлень про захисти дисертацій на присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук, авторефератів дисертацій та інформації про присвоєння вчених звань

НАКАЗ № 2-5 | 22.01.13 | Про затвердження Положення про розміщення повідомлень про захисти дисертацій на присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук, авторефератів дисертацій та інформації про присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів на веб-сайті Вченої ради НТУУ «КПІ»

На виконання рішення Вченої ради від 03 грудня 2012 року, пункту 11 плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514-р та відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", «Про наукову та науково-технічну діяльність» з метою підвищення ефективності діяльності в сфері підготовки кадрів вищої кваліфікації та ступеню відкритості інформації НТУУ «КПІ» про присудження наукових ступенів

НАКАЗ № 1-4 | 15.01.13 | Про організацію практики студентів у 2013 році

Практику студентів НТУУ “КПІ” у 2013 році провести відповідно умов угод, договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.