Накази наукового напрямку

Назва
Наказ № 2-91 | 04.07.2016 | Про оформлення документів на виконання нааукових тем, що фінансуються за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт
Наказ № 2-93 від 4.07.2016 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень
Наказ № 2-74 | 31.05.2016 | Про проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт на науково-технічних (експерементальних) розробок молодих учених
НАКАЗ № 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»
НАКАЗ № 2-195 | 23.12.15 | Про підвищення рівня висвітлення результатів наукових досліджень та цитованості наукових матеріалів науковців НТУУ «КПІ»
НАКАЗ № 2-17 | 12.02.15 | Про підсумки конкурсу НТУУ «КПІ» науково-дослідних робіт, які фінансуватимуться із загального фонду державного бюджету в 2015 році, та призначення керівників НДР та формування тематичного плану
НАКАЗ № 2-15 від 05.02.2015 Про проведення ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття», присвяченій 170 річниці з дня народження І.І.Мечникова
Наказ № 2-395 від 04.12.2014 Про коректне визначення рейтингу науково-педагогічних і наукових працівників та університету у світових наукометричних базах даних
НАКАЗ № 2-375 | 03.11.14 | Про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник-2014», «Молодий викладач-дослідник-2014»
НАКАЗ № 2-368 | 24.10.14 | Про організацію приймання завершених держбюджетних науково-дослідних робіт
НАКАЗ № 2-300 | 20.08.14 | Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень
НАКАЗ № 2-15 | 20.02.14 | Про підсумки конкурсу НТУУ «КПІ» науково-дослідних робіт, які фінансуватимуться із загального фонду державного бюджету в 2014 році, та призначення керівників НДР
НАКАЗ № 2-204 | 06.11.13 | Про організацію діяльності журналу «ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
НАКАЗ № 1-283 | 01.11.13 | На зміну до наказу № 1-205 від 04.07.2013 р. «Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ "КПІ" у 2013/2014 навчальному році
НАКАЗ № 2-193 | 23.10.13 | Про організацію приймання завершених держбюджетних науково-дослідних робіт
НАКАЗ № 2-179 | 30.09.13 | Про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник-2013», «Молодий викладач-дослідник-2013»
НАКАЗ № 2-13 | 05.02.13 | Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
НАКАЗ № 2-11 | 05.02.13 | Про здійснення заходів для забезпечення відповідності періодичних наукових друкованих видань НТУУ «КПІ» вимогам включення (їх) до переліку наукових фахових видань України
НАКАЗ № 2-5 | 22.01.13 | Про затвердження Положення про розміщення повідомлень про захисти дисертацій на присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук, авторефератів дисертацій та інформації про присвоєння вчених звань
НАКАЗ № 2-283 | 19.12.12 | Про перепідпорядкування НДІ системних технологій
НАКАЗ № 2-266 | 29.11.12 | Про вдосконалення забезпечення опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та підвищення показників цитованості науковців
НАКАЗ № 2-248 від 07.11.2012 Про вдосконалення механізму взаємодії учасників, що працюють з об’єктами права інтелектуальної власності
НАКАЗ № 2-225 | 28.09.12 | Про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник-2012», «Молодий викладач-дослідник-2012»
НАКАЗ № 2-145 | 10.08.12 | Про удосконалення системи управління науковим та інноваційним напрямами діяльності університету
НАКАЗ № 2-97 | 27.04.12 | Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень

Сторінки

Підписатися на Накази наукового напрямку

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.