Листопад 2018

НАКАЗ № 2-299 від 30.11.2018 Про організацію практики студентів та аспірантів у 2019 році

Практику студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році провести відповідно умов договорів з підприємствами, установами, організаціями та Положення про проведення практики студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами.

З метою підготовки і організованого проведення практики студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-142 від 20.11.2018 Про затвердження посадової інструкції

З метою уніфікації документів для забезпечення ефекти вноі|о використання і збереження майнових комплексів, майна, обладнання тощо

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 2-279 від 09.11.2018 Про проведення конкурсу на номінацію «Молодий викладач-дослідник» у 2018 році

На виконання Стратегії розвитку університету на 2012-2020 роки та з врахуванням набутого досвіду, з метою мотивування штатних провідних молодих викладачів університету, які поєднують сучасний рівень викладання з активною науковою діяльністю, широко залучають до наукового пошуку аспірантів і студентів

Н А К А З У Ю:

НАКАЗ № 7-135 від 07.11.2018 Про режим роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського у зв'язку зі святами 25 грудня 2018 року та 01, 07 січня 2019 року

Відповідно до статей 57, 67 Кодексу законів про працю України, з метою створення сприятливих умов для відпочинку здобувачів вищої освіти та працівників Університету, раціонального використання робочого часу, підтримання внутрішнього порядку в навчальних корпусах, студентських гуртожитках, па території Університету, а також в підрозділах, забезпечення протипожежного режиму на об'єктах Університету та безаварійної роботи інженерно-технічних служб у неробочі та святкові дні,

НАКАЗУЮ:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-184 від 07.11. 2018 р Про забезпечення використання SSL-сертифікату

Для надання підрозділам університету можливості встановлення мультидоменного SSL-сертифікату на веб-сайти, що ними адмініструються

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.